Топ-100
Back

ⓘ Медицинска физика ..
                                               

Дозиметрија

Дозиметрија - мерење на доза апсорбирана од јонизирачкото зрачење, поимот е повеќе познат како научна под-специјалност во полињата на здравствената физика и медицинската физика, каде дозиметрија претставува пресметка и проценка на дозата на зрачењето добиена од човековото тело. Внатрешната дозиметрија, која се должи на внесување и вдишување на радиоактивни материјали, се потпира на неколку физиолошки техники и техники на снимање. Надворешната дозиметрија, која се должи на зрачење од надворешни извори, е заснована на пресметки со дозиметар, или изведена од други инструменти со радиолошка за ...

                                               

Радиобиологија

Како наједноставен термин, радиобиологија е област од клинички и основни медицински науки кои го вклучуваат проучувањето на дејство на јонизирачкото зрачење на живи суштества.

                                     

ⓘ Медицинска физика

 • или теоретска астрофизика, атомска физика молекуларна физика биофизика, хемиска физика медицинска физика физика на кондензираната материја, космологија
 • 3. Меѓународна комисија за акустика AC.4. Меѓународна комисија за медицинска физика Покрај ова, IUPAP има низа работни групи кои ги надгледуваат важните
 • технолози. Одржувал настава на постдипломските студии по физичка оптика и медицинска физика Главни подрачја на научен интерес му се оптика и електрооптика и
 • Osheroff 1 август 1945 - физичар познат по неговата работа на експериментална физика на кондензирана материја, поточно, за неговото ко - откривање на суперфлуидност
 • создавање на ласерот и масерот, Басов ја споделил Нобеловата награда за физика од 1964 со Александар Прохоров и Чарлс Хард Таунс. Басов е роден во градот
 • основните науки на биологија, хемија и физика како и голем број на мултидисциплинарни полиња на пр. медицинска социологија Некои од другите истражувачки - ориентирани
 • Ајнштајн ја добил Нобеловата награда за физика во 1921 година за неговата работа во полето на теориската физика а особено за неговото откритие на фотоелектричниот
 • во Витнија, т.н. лулка на османлиската држава. Првите модерни курсеви по физика биле воведени на 31 декември 1863 година, а на 20 февруари 1870 година
 • наречени рендгенски и за тоа откритие во 1901 ја доби Нобеловата награда за физика Во чест на неговиот успех во 2004 г. Меѓународниот сојуз за чиста и применета
 • Модерната медицина применува здравстени науки, биомедицинско истражување и медицинска технологија во своја полза со цел да се дијагностицираат и лекуваат болестите
 • американски пионер во нуклеарните науки и добитник на Нобеловата награда за физика во 1939 за неговиот изум, циклотрон. Тој е познат за неговата работа за