Топ-100
Back

ⓘ Дијагностика ..
                                               

НИФТИ

Тестот се прави уште во деветтата гестациска недела и се состои во анализа на слободната фетална ДНК од венската крв на трудницата доволна е количина од 10 милилитри, а резултатите се добиваат за околу седум дена. Со овој тест се обезбедува точност од 99% во откривањето на аномалиите.

                                     

ⓘ Дијагностика

  • завршил во 1952 г. Го одбранил хабилитациониот труд Прилог кон биолошката дијагностика на функционалните и органските заболувања на стомакот 1957 За редовен
  • на некои делови од циркулаторниот систем. Областа вклучува медицинска дијагностика и третман на вродени срцеви мани, коронарна артериска болест, срцева
  • добива задача да ја воведе рутинската ехотомографија во абдоминалната дијагностика Испратен е во Париз, Амстердам, Нирнберг и Филаделфија на професионална
  • биохемиски испитувања Одделение за микробиолошки испитувања Рентгенска дијагностика Кардиологија Одделение за кардиологија Одделение за психологија Кардиохирургија
  • науки, која е мулти - билионски бизнис сектор, е меѓусекција на животните науки и на индустриите поврзани со здравствена грижа и медицинска дијагностика
  • veterinarius е гранка на медицината која се занимава со превенција, дијагностика и лечење болести, пореметувања и повреди кај животните. Обемот на ветеринарската
  • бил на неколку обуки за дијагностички ултразвук, ехо дијагностика васкуларна ехо дијагностика биопсии под ехо и ехо на мали органи на Универзитетот
  • години. Најголема примена на ултразвукот има во медицината ултразвучна дијагностика но се користи и за многу други цели за откривање на јато риби и подморници
  • амбулантски услуги, се вршат амбулантски гинеколошки интервенции, ЕХО дијагностика ЦТГ дијагностика амниоскопија, брисеви, ПАП тестови, артефициелни абортуси
  • била автор на дел од учебникот по физиологија и на дел од Современа дијагностика и терапија во медицината Ристовски, Блаже, ed. 2009 Ников Македонска