Топ-100
Back

ⓘ Стручно образование ..
                                               

Готвач

Готварството значи вештина да се зготви храна, а во поширока смисла на зборот да се направи избор на продуктите за исхраната на човекот. Готварството има огромно значење за развојот на туризмот. Преку кујната земјата станува попривлечна за туристите од целиот свет. Првите јавни ресторани се појавиле во 17 век. Готварството добива ново значење по Првата светска војна, а особено по Втората светска војна. Гастрономија е наука за правилна исхрана на човекот, што доаѓа од зборот гастрост што значи стомак и номос што значи закон.

                                               

Канцелариско работење

Канцелариско работење своите корени ги наоѓа во латинскиот јазик во зборот kainceli што значи преградена соба во која се извршуваат основните работи од дејноста на органот. Канцелариското работење се состои од работи и задачи кои се извршуваат во канцелариите на имателите кои придонесуваат за извршување на основната дејност поради кој и постојат овие иматели. Канцелариското работење наоѓа примена кај сите иматели. Со него се обезбедува усогласување и координација на работата на нивните одделни внатрешни организациони единици и да ја олесни надворешната врска со другите субјекти. Конечна це ...

                                               

Правен факултет

Во САД, Правниот факултет нуди програма за постдипломски студии која обично трае три години и со која студентите се здобиваат со титула Доктор по правни науки. На некои факултети во Луизијана истовремено се доделуваат дипломи за завршени студии по граѓанското право. За да добие пристап до одобрената програма за правни науки на Американската адвокатска асоцијација на САД ААА, потенцијален студент мора да го положи приемниот испит на Правниот Факултет, и да има посетувано најмалку четири години додипломски студии, а со тоа и стекнато соодветна диплома. Сепак, некои Правни факултети како што ...

                                               

Тест во облик на распоред

Хи-квадрат тестот во облик на распоред спаѓа во групата на непараметарските тестови. Овој тест е еден од постарите статистички тестови. x 2 {\displaystyle x^{2}} го разработил Карл Пирсон во почетокот на овој век.

                                               

Радерфорд Б. Хејс

Радерфорд Бирчард Хејс - 19. претседател на САД. Како претседател, тој го предвиде крајот на Реконструкцијата влегувањето на САД во втората индустриска револуција. Хејс бил реформатор, којшто ги почнал напорите за воведување на реформи во државните служби и се обидел, иако безуспешно, да ги поправи поделбите што доведоа до американска граѓанска војна петнаесет години пред тоа. Роден во Делавер, Охајо, Хејс бил правник во Долен Сандаски и бил јавен обвинител на Синсинати во периодот 1858-1861. Кога граѓанската војна започна, Хејс ја остави својата успешна политичка кариера за да се приклучи ...

                                     

ⓘ Стручно образование

  • уредување на шумите за трета година за средно стручно образование PDF Скопје: Министерство за образование и наука на РМ. ISBN 978 - 608 - 226 - 349 - 6. Никчевиќ
  • година Средно образование : Редовно e mesme или gjimnaz 3 години Стручно или Техничко teknike 2 - 5 години Терциерно образование : Баклаварски и
  • 15 декември 2004 - македонски поет и раскажувач. Завршил високо стручно образование Работел како новинар во Радио Скопје, потоа како уредник во Македонската
  • Тасевски Скопје започна со работа во 1959 година, како Центар за стручно образование на младинци и возрасни од сообраќајна и комерцијална струка, во рамките
  • програма за гимназиско образование и Наставна програма за средно стручно образование Наставната прграма за гимназиско образование во Гимназијата Добри
  • програмата овозможува излез преку интермедијарен испит со диплома која носи стручно звање Инженер архитект Bachelor of Architecture По завршениот десетти
  • алтернатива на традиционално тесното класично образование со воспоставување наставни програми за стручно и стручно оспособување. Тој добил признание за неговиот
  • да се здобие со ваков чин по истекот на периодот за стручно оспособување, доколку нема образование од областа на внатрешните работи и положен стручен испит
  • трансформација на овие три средни училишта во 1983 г. се формирало едно средно стручно училиште под името Орде Чопела. Во СОУ Орде Чопела - Прилеп функционираат

Users also searched:

...