Топ-100
Back

ⓘ Деветаголник. Правилниот деветаголник е деветаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви. Внатрешните агли на правилен д ..
Деветаголник
                                     

ⓘ Деветаголник

Правилниот деветаголник е деветаголник кај кого сите страни се со еднакви должини и сите внатрешни агли се еднакви.

Внатрешните агли на правилен деветаголник имаат по 140° степени, а збирот на сите внатрешни агли на кој било деветаголник изнесува 1260°.

Ако основната страна на деветаголник е a {\displaystyle a\,\!}, неговата плоштина се определува со формулата: P = 9 a 2 4 c t g π 9 ≈ 6.181 82 a 2 {\displaystyle P={\frac {9a^{2}}{4}}\mathop {\mathrm {ctg} } \,{\frac {\pi }{9}}\approx 6{,}18182a^{2}}.

Плоштината може да се пресмета и со: P = 9 2 R 2 sin ⁡ 2 π 9 = 9 r 2 t g π 9 {\displaystyle P={\frac {9}{2}}R^{2}\sin {\frac {2\pi }{9}}=9r^{2}\mathop {\mathrm {tg} } \,{\frac {\pi }{9}}} каде R {\displaystyle R} - е полупречник на опишаната кружница, а r {\displaystyle r} - е полупречник на впишаната кружница.

Периметарот на деветаголникот чија страна е со должина a {\displaystyle a\,\!} ќе биде еднаков на 9 a {\displaystyle 9a\,\!}.

                                     

1. Конструкција

Правилен деветаголник не може да се конструира со линијар и шестар.

Конструкцијата може да се изведе со помош на обележен линијар и шестар, но истата не се прифаќа како математички коректна. Постојат приближни конструкции со помош на линијар и шестар.

                                     
  • Правилен многуаголник Четириаголник Петаголник Седумаголник Осумаголник Деветаголник Десетаголник Шестаголник на Mathworld Дефиниција и особини на шестаголник
  • Правилен многуаголник Четириаголник Шестаголник Седумаголник Осумаголник Деветаголник Десетаголник Петаголник - Дигитален речник на македонскиот јазик Пентагон
  • Правилен многуаголник Четириаголник Петаголник Шестаголник Седумаголник Деветаголник Десетаголник Осумаголник на Mathworld Дефиниција и особини на осумаголник
  • Правилен многуаголник Четириаголник Петаголник Шестаголник Осумаголник Деветаголник Десетаголник Седумаголник на Mathworld Дефиниција и особини на седумаголник

Users also searched:

...
...
...