Топ-100
Back

ⓘ Луѓе по припадност ..
                                     

ⓘ Луѓе по припадност

  • Југославија. Иако по распадот на СФРЈ 1991 - 1992 голем дел од припадниците на овој етникум за себе избрале друга етничка припадност одреден број на Југословени
  • идентитети за да ја опише нивната етничка припадност Во првите децении по Втората светска војна, повеќето словенски луѓе се идентификувале себеси како Црногорци
  • прогон заради етничка и верска припадност или политичко уверување, за да подоцна овој термин се прошири на сите оние луѓе кои ги напуштиле своите домови
  • православни Романци 124 православни верници со регионална припадност други посебни етнички групи под 100 луѓе во секоја На оваа црква припаѓаат Србите од Хрватска
  • еднакви по достоинство и правa. Tиe се обдарени со разум и совест и требa да се однесувaaт еден кон друг во дуxот на општочовечкaтa припaдност Karlík
  • секако во повеќето индоевропски јазици задржано до денес било да покажува припадност односно кому нешто припаѓа т.е. одговара на прашањето чие? . Генитивот
  • на различни етнографски црти, посебно разлики во однос на чувството за припадност националната определба и политичката положба. Исламизацијата како процес
  • афинитети која се собира по повод протести, антиглобалистички демонстрации, маршеви и разни облици на класна борба. Се состои од луѓе облечени во црно, воглавно
  • еднакви по достоинство и правa. Tиe се обдарени со разум и совест и требa да се однесувaaт еден кон друг во дуxот на општочовечкaтa припaдност современ
  • изјаснувајќи се дека нивната религиозна припадност е џедаизам или џедајски витез на националниот попис по квазирелигиозно движење на џедајските витези

Users also searched:

...