Топ-100
Back

ⓘ Гранични науки ..
                                     

ⓘ Гранични науки

  • хемијата, биологијата, сите гранични науки помеѓу овие науки а понекогаш ја вклучуваме и географијата во групата на природните науки иако таа е и општествена
  • интеракциите на течностите и гасовите со различни површини на кои се поставени гранични услови. Со брзи суперкомпјутери, се постигнуваат попрецизни решенија. Моменталното
  • развој на науката се почесто доведува до развој на гранични дисциплини помеѓу хемијата и други науки физика, медицина и др. Хемија - расказ на американскиот
  • наоѓа близу тромеѓето на Германија, Полска и Чешка, каде имало неколку гранични премини помеѓу трите држави. Сепак, граничните и цариските проверки биле
  • материјалите. Така исто така работи и на проблемот на реконструктивните гранични услови од нецелосните податоци. Во 1993 година, Бен Абда се приклучила
  • изразуваат доживувања на несигурност и конечност, кои човек ги запознава во гранични ситуации, како што се смрт, грешка, борба или патување. Во такви ситуации
  • Геофизика - една од природните науки која се занимава со физичките процеси и физичките својства на Земјата и непосредната животна средина, како и за употреба