Топ-100
Back

ⓘ Книжевност ..
                                               

Книжевност

Книжевност или литература era - буква) - уметноста на пишани дела. Иако двата поими се синонимни, книжевност го опфаќа уметничкиот дел од творештвото, додека поимот литература се користи за означување на каков било вид пишано творештво. Како заеднички поим се однесува на било која пишана форма, како и на целото книжевно дело во постоење, како во светски рамки, така и во рамките на една издвоена култура. Во антиката и подоцнежното време, денешното значење на поимот поезија тогаш го носел значењето литература, бидејќи уметноста да се твори, односно пишува во стихови се сметала за литература. ...

                                               

Балада

Баладата е лирско - епска песна главно, со фантастична содржина што го пренесува писателот во една необична, поинаква реалност и предизвикува баладично расположение.Крајот на баладите најчесто е трагичен. Темите во баладите се црпат од народните легенди, преданија и суеверија. Зборот балада доаѓа од зборот balere што значи играм, танцувам. Потекнува од народната книжевност. Во времето кога таа настанала претставувала песна за игра. Дејството е драмски напнато и со драмски пресврти. Нејзината содржина до XV век била лирска. Во народните балади темата е трагична љубов на двајца млади кој на ...

                                               

Бартелби, писарот

"Бартелби, писарот: приказна од Вол Стрит" е новела од американскиот писател Херман Мелвил. Новелата прво била анонимно објавена во 2 дела во ноемвриското и декемвриското издание на списанието Путнам во 1853 година, а потоа во 1856 била повторно издадена во Хермановите Пијаца Тејлс, но со мали измени

                                               

Белетристика

Белетристика е гранка на литературата која опфаќа различни форми на забавна или естетска книжевност, како што се на пример романите, расказите или кратките приказни. Произлегува од сегментот на пазарот на книги ”Belles-lettres”. Подрачјето се појавило во 17 век помеѓу пазарот на научната литература Lettres, во права смисла на зборот публикации и пазарот на евтини, главно многу едноставно обликувани книги за "обичните луѓе".

                                               

Брзозборки

Брзозборките се зборовни конструкции тешки за изговор, се изговараат брзо и при брзиот изговор се прават грешки кои предизвикуваат весело расположение. Во македонската литература брзозборки пишувале Васил Куноски, Рајко Јовчевски, Киро Донев и др.

                                               

В за вендета

V for Vendetta е графички роман кој првично беше објавен во десет делови. Авторите на романот се Алан Мур и Дејвид Лојд. Романот е поставена во дистопична иднината на Обединетото Кралство во 1990 година. Дејството се случува во Обединетото Кралство во блиска иднина, по кратка нуклеарна војна голем дел од светот бил униште. Во постнуклеранат иднина власта е преземена од екстремна фашистичка партија наречена "Северен Пламен" engl. Norsefire. Централна личност во романот е мистериозен анархист "V" В кој настојува да ја уништи тоталитарна власт, а во текот на својата дејност тој извршува голем ...

                                     

ⓘ Книжевност

 • Книжевност или литература латински: lit t era - буква - уметноста на пишани дела. Иако двата поими се синонимни, книжевност го опфаќа уметничкиот дел
 • Македонската книжевност е поделена на три големи периоди, кои понатака се делат на уште неколку. Периодите на македонската книжевност се: Стара македонска
 • Српска книжевност - книжевност пишувана на српски јазик. Најстариот ракопис и споменик на старата српска книжевност пишуван на српски јазик е Евангелието
 • дека руската книжевност е достојна за обожување, зашто ја прикажува светата книжевност Во текот на XVIII век, за развој на руската книжевност најмногу придонеле
 • Книжевност за деца е посебна книжевна област со свои идеи, воспитни и уметнички обележја. Книжевноста за деца е наменета за најмалиот читател или слушател
 • Англиска книжевност - книжевно творештво напишано на англиски јазик, вклучувајќи ги творбите на автори од неанглиско потекло. Имено, Џозеф Конрад е роден
 • Под поимот современа македонска книжевност се подразбираат сите уметнички книжевни остварувања на македонските писатели по крајот на Втората светска војна
 • Индиската книжевност се развива на огромниот Индиски Полуостров, односно потконтинент со преку милијарда жители и култури стари илјадници години. На овој
 • Бразилската книжевност ја сочинуваат книжевните дела создадени во Бразил. Бразилската книжевност може да се подели на два периода: колонијален и национален
 • Киевскиот Рус. Киевскиот Рус е база и за украинската и руската книжевност Посебна белоруска книжевност со белоруски јазични елементи во Белорусија, се појавила
 • Античката книжевност или класична книжевност е книжевност напишана во античките времиња, при што се мисли на книжевност од регионите и времето на Стара
Акико Јосано
                                               

Акико Јосано

Акико Јосано - псевдоним на јапонска авторка, поетеса, феминистка и социјална реформаторка во доцниот период меиѓи, периодите таишо и шова. Нејзиното родено име било Шо Хо. Таа е една од најконтроверзните поетеси на посткласична Јапонија.

Биографија
                                               

Биографија

Биографија или животопис - опис на животот на некоја личност. Поимот биографија, се одомаќинил во речиси сите европски јазици. Означува животопис, или опис на нечиј животен пат. Соодветниот збор на латински е Curiculum Vitae - текот на животот. Биографијата е литературно-документарна творба создадена врз основа на веродостојни документи и податоци за животот и работата на некоја личност. Автобиографија е сопствена биографија, опис на сопствениот живот, сопствен животопис.

Варизам
                                               

Варизам

Варизам е правец во литературата, ликовната уметност и музиката во 19.век многу близок до натурализмот; настојува да го прикаже животот во сите негови манифестации, макар колку и да се грди; основач и водач му е италијанскиот романописец Џовани Верга.

                                               

Ден Роудс

Роудс ги објавил збирките раскази" Антропологија и сто други раскази” и" Не ми ја кажувај вистината за љубовта”, како и романот" Тимолеон Виета, врати се дома”. Неговата збирка е објавена на македонски јазик во 2005 година, од издавачката куќа" Темплум”, а во превод на Владимир Јанковски.

                                               

Историски роман

Романите се делат и според содржината: авантуристички, криминалистички, историски, семеен, љубовен, општествен и други. Историски роман е оној роман кој обработува историски теми и опишува историски личности.Во овие романи темите се земени од историјата, но исказите на ликовите може да се променат.

                                               

Мешовити зборници

Масовниот продир на мешовитите зборници започнува од XV век. Најчесто во нив се избирале беседите на најпознатите отци и писатели, апокрифни текстови, хагиографии, црковни слова, раскази, романи, историски списи. Типичен мешовит зборник е Тиквешкиот зборник од крајот на XV век.

Персонификација
                                               

Персонификација

Персонификација е најпознатата и најчестата сложена тропа. Со оваа фигура на неживите нешта им се препишуваат особини на живи суштества. Всушност персонификација е кога се даваат човечки особина на нештата. Честа фигура е во поезијата.

                                               

Пролог

Пролог од зборовите про што значи пред и логос што значи збор) е отворање на некоја приказна или текст. Во прологот најчесто се воспоставуваат околностите и се поставува рамка со позадинските детали. Тоа често е некоја друга приказна која што претходела на главната, или пак тоа се само дополнителни информации коишто авторот сметал дека е важно да ги напомене пред да започне главниот дел. Обратно од пролог или антоним на пролог е епилог.

Users also searched:

...
...
...