Топ-100
Back

ⓘ Управно право ..
                                               

Закон за општата управна постапка

Закон за општата управна постапка – највисок правен акт од областа на управното право во Република Македонија. Со него се уредува постапката за заштита на правата на правните и физичките лица, како и заштита на јавниот интерес по кој се должни да постапуваат државните органи и институции кога постапуваат, решаваат и преземаат други управни дејствија.

                                     

ⓘ Управно право

  • Управно право Предлошка: Јез - енг е гранка на праваото која уредува управни делатности вкупно од сите ауторитативни и неауторитативни активности на
  • меѓународни конвенции. Меѓународно, уставно и управно право кривично право договор, прекршочно право закон за сопственост и доверба се сметаат за традиционално
  • број научни трудови од областите на управното право и македонската национална историја. Управно право Скопје, 1958 Создавање на македонската држава
  • новини во управно - правната постапка, како што се: Во членот 17 од законот било утврдена и прецизирана активната помош на странката во управно - правната
  • година и редовен професор управно право во 1989 г. Во периодот од 1991 - 1992, тој беше директор на Одделот за јавно право на Правниот факултет на Универзитетот
  • асоцијација на Словенија, официјалното управно тело за фудбал во Словенија. Помеѓу 1920 и 1991 година, Словенија немала право да организира посебен тим за репрезентативни
  • управувани од страна на агенциите кои се раководат од административното управно право Во некои случаи, со жалбите се постапува внатрешно на пример, Одборот
  • Средоземје, околу 50 км од африканскиот брег и 90 км од континентална Шпанија управно ѝ припаѓа општината Алмерија од истоимената покраина во Андалузија. Суверените
  • Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во учебната 1968 69 година на Управно - политичката насока. До 1970 година работел во Републичката конференција