Топ-100
Back

ⓘ Политичка култура. Постојат неколку дефиниции за терминот политичка култура, но сите се согласуваат дека политичка култура е збир на вредности низ кои делува по ..
Политичка култура
                                     

ⓘ Политичка култура

Постојат неколку дефиниции за терминот политичка култура, но сите се согласуваат дека политичка култура е "збир на вредности низ кои делува политичкиот систем". Политичката култура е уникатна за секој народ, за секоја држава, за секоја заедница, и воопшто не е исто што и политичка идеологија. Политичарите од различни политички партии најчесто не се согласуваат со тоа што го прави владата, но мора да делат иста политичка култура.

Како термин, политичката култура е воведена во Америка кон крајот на 1950-ти години. Овој термин веднаш го прифатиле двајца водечки политички научници од Европа од тоа време, Герхард Лембрух и Аренд Лејпхарт.

Правени се повеќе обиди за поделба на видови политичка култура, но оваа поделба е општо за сите:

 • политичка култура на народот, и
 • политичка култура на политичарите, која натаму се дели на: политичка култура на коалицијата на власт, и политичка култура на опозицијата.
                                     

1. Што е тоа политичка култура?

За да се оформи објаснувањето на политичката култура во една земја, треба добро да се познаваат локалните збиднувања. Некои критичари сметаат дека политичката култура е резултат, а не причина на политичките процеси. Исто како што општата култура не се претвора во демократија, туку демократијата произведува општа култура.

                                     
 • Политичката култура на Канада на некој начин е како дел од големата Североамериканска и Европска политичка култура која ги нагласува уставниот закон
 • Министер за култура на Македонија - прва позиција во хиерархијата на Министерството за култура на Македонија, која институција била основана во 1991 година
 • Политичка наука претставува збир на академски и истражувачки дисциплини што се занимаваат со политичката теорија и практика, како и описот и анализата
 • Римската култура еволуирала во текот на речиси 1200 годишната историја на таа цивилизација. Терминот се однесува на културата на Римската Република, а
 • Оваа политичка формација траела до 1100 година и набрзо пропаднала, најверојатно како резултат на драстични промени во регионот. Вариска култура Тиванаку
 • значења на поимот Наска видете Наска појаснување Насканска култура - развиена култура на тлото на Јужна Америка, поточно на територијата на денешно
 • религијата и етничката култура Подоцна се формираат регионални заедници, се исти со одредени географски области, кои имаат позната политичка обособеност и специфични
 • разлика од грчката христијанска култура сириската култура е контемплација, меѓу другото, на ран јудаизам и месопотамска култура маргинализирани и прогонувани
 • Слободната држава Баварија јазик и култура баварско наречје, историја на Баварија, баварска култура Постои политичка патрија наречена Bayernpartei Партија

Users also searched:

...
...
...