Топ-100
Back

ⓘ Плуг e вид на алатка која се користи за орање на земјата. Главни негови делови се лимеш или рало кои служат за хоризонтално сечење на браздите, како и за вертик ..
Плуг
                                     

ⓘ Плуг

Плуг e вид на алатка која се користи за орање на земјата. Главни негови делови се лимеш или рало кои служат за хоризонтално сечење на браздите, како и за вертикално сечење на браздите, односно за превртување на мелените жлебови. Постојат различни врсти на плугови, од кои најчест е рален плуг. Ралото најдолго се задржало во планинските и ридските предели поради карактеристиките на самата планинска почва - плиток слој на земја. Ралото плитко ора и има една рачка со која лесно се регулира аголот под кој се обработува земјата. Ралото е влеча за два вола. Покрај ралните постојат и: дискосни, чиниест, чизел плугови. Во случај на извесна длабочина постои водонопропусен слој пред орањето каде се врши подривање на различични видови.

                                     

1. Историја

Плугот се развил уште за време на рачното рало и мотиката во периодот на неолитот на подрачјето на Месопотамија. Пред 2000 години пне. се употребувал во северна Италија и јужна Шведска, а пред 1000 години пне.се користел на целото подрачје на Средоземие, во источна Европа како и во Кина. Америка, јужна Африка, Австралија i Океанија не го познавале плугот сè до европската колонизација. Првите плугови биле направени од дрво, за влечење на стока, вол, бивол, камила, коњ итн. Со нив можело да се ора само доколку земјата била низинска, бидејќи тие биле нежни и кревки. Иако веќе античките народи ги врзувале плуговите, дури во 18- от век е деносен знатен напредок во модернизацијата и неговата конструкција. Поедини делови се заменуваат со делови од ковано железо. Во 19- от век преовладуваат челични плугови за фабричко производство, кај кој за влеча се употребувале машини. Денес се изработуваат еднобразни, двобразни, и повеќе бразни плугови, кои воглавно се користат на тракторско влечење.

                                     

2. Надворешни врски

 • Средњевековни налази раоника и прикази рала на дечанским фрескама, Весна Р. Манојловић Николић, Филозофски факултет – Одсек за историју, Универзитет у Новом Саду, 2011
 • Оруђа за рад зајечарски крај, Гласник Етнографског музеја у Београду књ. 42, Душан Масловарић
 • Ploughing In Medieval Times On The Territory of Present-Day Serbia, Nemanja Marković and Jelena Bulatović, Institute of Archaeology, Belgrade, 2013.
 • Народна традиционална земљорадња у пределу висок пиротски крај, Велибор Стојаковић, 2010.
                                     
 • Џон Дер 1804 - 1886 г. бил американски ковач и инженер Дир изработил плуг од челик, што предизвикало некои далекусежни измени во земјоделството. Денес
 • земјоделска техника која подразбира обработување на плодна земја со рало, со плуг или со трактор со цел да се раситни земјата и да се подготви за сеење. Во
 • орудие, кое се користи за збоднување на стока, обично волови кои влечат плуг или кола се користи и за собирање и втерување на говеда. Ова е вид на долг
 • машини на кои можат да се приклучат различни дополнителни уреди, како што се плуг цистерни за наводнување, приколки и слично. Се делат по нивната големина
 • Мериленд. Симболи на државата Алјаска Печат на државата Алјаска Ѕвезден плуг знаме Каталог на изложбата Осум ѕвезди во државниот музеј на Алјаска
 • брзини напред и кон нив веќе може да се прикачи дополнително и друг инвентар плуг браздилник и др. Мотокултиватор во Костинци, Македонија Мотокултиватор
 • индустријализирано и во голема мера ослободено од елементарните природни предуслови. Рало Плуг Плодоред Трактор Комбајн Мотокултиватор Механизирано земјоделство Најголемиот
 • Главната крчма во селото е изградена во 1637 г. и се нарекувала The Plough Плуг сè до 1798 г. кога е преименувана во The Lord Nelson Лордот Нелсон
 • Хортикултурата понекогаш се дефинира едноставно како земјоделство минус плуг Наместо плуг хортикултурата користи човечки труд и рачни алатки на градинарот
 • ѕвездено здружение. Освен α Голема Мечка и η Голема Мечка, сите ѕвезди во Плуг Голема Кола се дел од таа група. Други млади подвижни групи се: Месно Здружение
 • златното руно. Ејет ветил дека ќе му го даде ако успее да ора со железен плуг ставен на огнените бикови на Хефест, и да сее со забите на светиот змеј од

Users also searched:

lozarski plugovi, plugovi 755, srpski plugovi,

...
...
...