Топ-100
Back

ⓘ Казнено право ..
                                               

Злосторство

Злосторството или криминал е чин од страна на физичко или правно лице кое свесно постапува во спротивност со законите и Уставот на територијата на која се наоѓа, и кое ја продолжува таа активност во сопствена полза. Во историјата се познати многу злодела. Дури до толку што не е можно да се споменат сите тука дури и да постои волја. Да спомнеме само неколку општопознати примери: трговија и шверц со луѓе, шверц на дрога и други недозволиви супстанци, црн пазар, црна економија, итн. Мора да се напомене дека злодело е секое дело кое сериозно ги нарушува законите и Уставот на територијата во ко ...

                                               

Каторга

Каторга бил систем на казнен труд во Руската Империја и Советскиот Сојуз. Затворениците биле испраќани во далечински казнени колонии, во големи ненаселени области на Сибир и Рускиот Далечен Исток, каде доброволци доселеници и работници никогаш не биле достапни во доволен број. Затворениците вршеле присилна работа под тешки услови.

                                     

ⓘ Казнено право

 • спрема сторителите на овие дела. Казненото право се дели на 3 посебни правни гранки: Материјално казнено право претставува систем на правни норми со кои
 • Терминот кривично право понекогаш наречен казнено право се однесува на некој од разните правилници во различни судски надлежности чија заедничка карактеристика
 • дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1996 година и е магистрант по казнено право со положен правосуден испит. Како член на СДСМ, Зечевиќ својата политичка
 • Катедрата за кривично право на Правниот факултет во Скопје. Во учебната 1972 1973 година се запишал на постдипломски студии по казнено право на Правниот факултет
 • трудови од областа на кривичното право во стручните списанија Судиска ревија и Македонска ревија за казнено право и криминологија Лилјана Ингилизова
 • науки Kaтедра по граѓанско право Катедра по деловно право Катедра по казнено право Катедра по меѓународни односи и европско право Катедра по новинарство и
 • при Адвокатската комора на РМ. Го подготвува својот магистериум по казнено право и криминологија при Правниот факултет во Скопје. Во два мандата бил
 • санкциите за кривични дела и прекршоци - организацијата и управувањето со казнено - поправните и воспитно - поправните установи - амнестијата и помилувањето
 • финансискиот криминал и корупцијата. Во 2003 година ја издаде книгата Казнено правна заштита на јавните финансии - правни аспекти и практични искуства
 • Охрид, Општествен правобранител на самоуправувањето Охрид и директор на Казнено - поправната установа Затвор Охрид. Во 1995 година бил избран за професор
 • Правниот факултет во Скопје во 1962. Магистрирал на постдипломските студии по казнено - правни науки на Правниот факултет во Загреб во 1968 со тезата: Правните
 • тајна полиција Таа се состоела од две одделенија: Истражно одделение Казнено одделение На чело на истражното одделение стоел раководител кои бил поставуваан