Топ-100
Back

ⓘ Живеалишта, екологија ..
                                               

Живеалиште (екологија)

За други значења на овој поим, видете Живеалиште. Живеалиште, станиште или хабитат e секоја еколошка или околна средина која е населена со одреден вид на животно, растение или друг тип на организам. Поимот ареал има слично значење, но може да се употребува за таксони од секаков ранг, на пример, може да се зборува за "ареал на цицачите" и сл. Живеалиштата на микроорганизмите се означуваат и како микроживеалишта или микрохабитати. На овој начин се потенцира нивната различна природа. Микроживеалишта можат да бидат дури и претставниците на други видови, на пример, кората на дрвјата, цревата на ...

                                               

Растителна заедница

Растителна заедница или фитоценоза - збир раститенија кој се одликува со еднороден видов состав, кој е одреден пред сè од условите на стаништето и односите на таа заедница со останатите заедници од животната средина и е способна за самостојно постоење. Растителната заедница се јавува како условен поим поради две причини. Прво, една растителна заедница не може реално да постои доколку не заемодејствува со другите составни делови на биогеоценозата - зооценоза, микробоценоза, биотоп; и второ, според денешната широко распространета концепција на континуитет на растителната покривка, не постоја ...

                                               

Лагуна Мадре (Мексико)

Лагуна Мадре - лагуна која се протега добро во Мексико, до устието на Рио Сото ла Марина во државата Тамаулипас. Како природна еколошка единица, Лагуна Мадре се протега од околината на Рио Сото Ла Марина и градот Ла Песка, во Мексико, на север до заливот Корпус Кристи и градот Корпус Кристи, Тексас, САД, на околу вкупно 443 километри. Во Мексико, тој е одделен од Мексиканскиот залив на исток со голем број бариерни острови, вклучувајќи ги Бара Лос Американец, Бара Исус Марија и Бара Сото ла Марина, на запад е ограничен со копното Тамаулипас. Сместено е во општините Матаморос, Сан Фернандо и ...

                                     

ⓘ Живеалишта (екологија)

  • дождовните шуми, на пр., животните живеат во горниот дел на бујната вегетација на дрвјата или во плодната почва под нив. И двете места се живеалишта
  • која во себе ја вклучува биологијата и науката за Земјата. Терминот екологија Ökologie за првпат е воведен во 1866 година од германскиот научник
  • кои еден доминира. Во суштина биомите претставуваат големи екосистеми. Примери за биоми се тундра, тајга, степа, пустина и др. Живеалиште екологија
  • човекот, каде раститтелните и животинските водиви, геоморфолошките места и живеалишта се од особен научен, образовен и рекреативен интерес и кои содржат природни
  • токму овој факт, како и нивните меки тела, се главна причина за нивното потешко проучување. Затоа, многу помалку се знае за нивната екологија Хордови
  • Манастирот Глоговац. Поради извонредната сочуваност на природата, разновидните живеалишта и специфични климатски услови, Јањските Острови се богати со растителен
  • подрачја најчесто острови поради географската оддалеченост од други живеалишта Тука се вбројуваат оддалечените островски групи како Хаваите, архипелазите
  • климатските промени и глобалното затоплување би имале влијание врз езерската екологија со намалување на нивото на водата и многу повеќе важно за процесите на
  • водните живеалишта од меѓународна важност, особено за водните птици - меѓународен договор за заштита и одржливо користење на водните живеалишта моклишта

Users also searched:

...
...
...