Топ-100
Back

ⓘ Меѓуѕвездена средина ..
                                               

Инфрацрвен цирус

Инфрацрвен цирус - вретовидна структура забележана во вселената која оддава инфрацрвена светлина. Името име дадено бидејќи структурите наликуваат на облаци. Овие структури првично биле набљудувани од страна на инфрацрвен астрономски сателит при бранови должини од 60 и 100 микрометри.

                                     

ⓘ Меѓуѕвездена средина

  • HVC, како во примерот HVC 127 - 41 - 330. Маглина Меѓупланетарна средина Меѓуѕвездена средина Вселенска прашина Месен меѓуѕвезден облак Carved by Massive
  • Смешување со околната меѓуѕвездена средина Кога остатокот од суперновата ќе се забави до произволна брзина на околната средина по околу 30.000 години
  • елиптични галаксии се составени од стари, со мали маси ѕвезди, со ретка меѓуѕвездена средина и минимално создавање на ѕвезди, и тежнеат да се опкружени со многубројни
  • Галаксија или млечнина - гравитациски спој од ѕвездени системи, меѓуѕвездена прашина, плазма и темна материја. По големина, галаксиите можат да бидат од
  • забележат се поголем број на молекули во сончевите системи и околната меѓуѕвездена средина За возврат, зголемениот број на хемикалии откриени со унапредувањето
  • галаксии се дискови галаксии кои ја искористиле или изгубиле сопствената меѓуѕвездена материја и поради тоа имаат слабо создавање на ѕвезди. Но затоа пак
  • создавањето на ѕвездите е предизвикано од шоковни бранови во самата меѓуѕвездена средина Овие различни хипотези немаат заеднички исклучоци, бидејќи можат
  • гравитацијата на Сонцето Хилова Рошова сфера по неговата вистинска меѓуѕвездена средина Ова растојание изнесува 1, 1 парсек 3, 6 светлосни години Проксима
  • 50 - 51. Антологија руске лирике X - XXI век. Књига II: Прва четвртина средина XX века авангарда и социјалистички реализам Београд: Paidea, 2007, стр
  • набљудувач би имал заматен поглед на целата галаксија, без пречки од меѓуѕвездена средина која го оневозможува проучувањето на Млечниот Пат од Земјата. МАлиот

Users also searched:

...