Топ-100
Back

ⓘ Вулкански земјишни облици ..
                                               

Вулканска купа

Вулканска купа - елементарен облик на вулкански релјеф. Претставен е со возвишување настанато со таложење на пирокластичен материјал и изливање на лава при вулканските ерупции. На неговиот врв се наоѓа отвор во облик на инка кој се нарекува кратер. Големината на купата, нејзиното создавање и разорување зависат од неколку чинители, на прво место од ерупцијата и интензитетот и траењето на вулканската работа. Кај купата се разликуваат апсолутна и релативна висина. За вулканите е поважна релативната висина, т.е. висината од подножјето на купата до нејзиниот врв. На пример вулканот Чимборасо е ...

                                               

Фумарола

Фумарола или чадилка - отвор во Земјината кора во вулканско подрачје, код кој избиваат пареа и гасови како јаглерод диоксид, сулфур диоксид, водород хлорид и водород сулфид. Струјата настанува кога прегреаната вода кондензира со снижувањето на притисокот при излегувањето од земјата. Фумаролата која испушта сулфурни гасови се нарекува солфатара. Ваквата образба може да се јави на места од многу мали пукнатини, па сè до големи расцепи, во безредни китки или полиња, но и на површините на лавини текови и дебели наслаги од пирокластични текови. фумаролско поле е подрачје со топли извори и гасни ...

                                     

ⓘ Вулкански земјишни облици

  • Вулкански кратер кружна длабнатина депресија настаната како последица на вулканска активност. Во кружната длабнатина се јавуваат отвори од кои избива
  • Вулканска купа вулкански конус - елементарен облик на вулкански релјеф. Претставен е со возвишување настанато со таложење на пирокластичен материјал
  • езеро - големо количество стопена лава обично базалтна сместена во во вулкански отвор, кратер или широка вдлабнатина. Може да се однесува и на места со
  • комора под вулканот, понекогаш поради резултат на големи експлозивни вулкански избуви Погледајте Тамбора во 1815 година но исто така за време на неконтролирани
  • помалиот дел од континентот. Ги опфаќа следниве географски подрачја и земјишни облици Антарктички Полуостров со Греамова Земја Палмерова Земја Елсвортова
  • дејство на надворешните сили на неа се формирале помали и поголеми земјишни облици од кои најистакните се ледничките леднички форми: циркови, валови

Users also searched:

...