Топ-100
Back

ⓘ Научни проблеми ..
                                               

Поткаст

Поткаст - дигитална податотека што содржи аудио или аудио-видеоснимка што се дистрибуира преку семрежјето и е наменета да се гледа или слуша на сметач, дигитален преносен плејер или телевизија, како што е пример, Apple TV. Серијалот за поткасти обично содржи еден или повеќе повторувани домаќини вклучени во дискусија за одредена тема или тековен настан. Дискусијата и содржината во рамките на поткастот може да варираат од внимателно напишано до целосно импровизирано. Поткастите комбинираат елаборатна и уметничка продукција на звук со тематски проблеми кои се движат од научни истражувања до н ...

                                     

ⓘ Научни проблеми

 • над 300 научни и стручни трудови, при што на повеќето од половината од трудовите е прв автор. Неговите научни трудови според третираните проблеми можат
 • истражувања во позначајните проблеми во природните, техничките и хуманитарните науки. Неговата иницијатива за максимално вклучување на научни установи во решавање
 • и институти. Има објавено голем број научни трудови во водечките меѓународни научни списанија. Со над 600 научни трудови во меѓународни списанија со импакт
 • учествувал на заеднички научни проекти и собири. Своето богато клиничко искуство проф. Васков го има презентирано во повеќе од 120 научни и стручни труда објавени
 • светот да изнајде прагматични решенија за најголемите еколошки и развојни проблеми Групата го издава т.н. Црвен список кој претставува попис на загрозени
 • примена на занењето од една или повеќе природни научни полиња со цел за решавање на практични проблеми На пример, разните видови на инженерство се во
 • основана во 1951 г. со одлука на владата на НР Полска, спојувајќи повеќе научни друштва како Полската академија на знаењето Polska Akademia Umiejętności
 • практиката ја наметнала потребата одделни практични проблеми да се решаваат со помош на повеќе научни дисциплини психолошки и медицински, психолошки и
 • академия на науките, скратено БАН е автономна државна организациjа за научни истражувања во Бугарија. Бугарската академија на науките е формирана како
 • човечкото тело, како и за овозможување платформи за поголем број на подолги научни истражувања. Вселенските станици се користени за воени и цивилни цели. Последната
 • станал предводник во полето на вселенското проучување. Програмите на овие научни установи се одвивале во разни лаборатории, сместени во разни места и земји