Топ-100
Back

ⓘ Математички проблеми ..
                                               

Проблем со три бунари

Проблем со три бунари, познат и како проблем со три куќи - класична математичка загатка којашто гласи: Нека се дадени три куќи на рамнина и секоја од нив треба да се поврзе со три бунари како извори на три вида енергија: вода, гас и струја. Дали постои начин да се воспостават сите девет врски без притоа било која од нив да пресекува некоја друга и без да се користи простор со повисока димензија? Проблемот претставува апстрактна математичка загатка којашто поставува ограничувања кои не постојат во практична инженерска смисла. Тој е дел од математичката област тополошка теорија на графови, к ...

                                     

ⓘ Математички проблеми

  • Тоа е еден вид на апликативен софтвер кој се користи за решавање математички проблеми или математичка студија. Постојат различни гледишта за тоа што е
  • со други математички дисциплини, е релативно млада теорија, линеарната алгебра нуди едноставни и елегантни решенија на математички проблеми за чие решавање
  • за нови математички подвизи. Дел од математиката е релевантна само на она кое ја инспирирало, и се применува за решавање на понатамошни проблеми во таа
  • мотивираат студентите во пренесување на знаење за техниките на решавање математички проблеми во основното образование. Kulkarni, D. Enjoying Math: Learning Problem
  • специјалност во која математичари работат практични проблеми преку формулирање и проучување со помош на математички модели. Во минатото, практичната примена го
  • година. Потоа се запишал на студии на Групата за географија при Природно - математички факултет во Скопје, кои успешно ги завршил во учебната 1968 69 г. По
  • Париз во 1900 година, кој подоцна се проширил на 23 проблеми Со овој говор сакал да заврши математички многу успешен 19 век и да го предвиди развојот на
  • упростени математички врски кои ги појаснуваат претпоставките и следствата. Во широката примена на математиката спаѓаат и: оптимизациони проблеми во постигнување
  • Париз Различните проблеми кои пробувал да ги реши теорија на еластичност, мехника на бранови го натерале да развие таков математички апарат како што
  • филозофија на Платонистичкиот математички реализам, чиј пример е математичарот Курт Гедел вели дека постои свет на математички предмети независен од човекот

Users also searched:

...
...
...