Топ-100
Back

ⓘ Овоштарник - место засадено со овошни дрва, односно тоа е замјоделска површина каде постои намерно садење дрвја или грмушки, кои се одгледуваат за производство ..
                                               

Чешма на Слављан

Чешма на Слављан е изградена во 1891 година, како потреба да се регулира безимениот поток кој минувал низ центарот на Гацко. Потокот поради дожд во крашкото подрачје бил чест извор на зарази и поплави, па поради тоа чешмата, како и неговото корито честопати се менувале и надоградувале. Денес поголемиот дел од коритото е покриено и претворено во канал, освен само мал дел на излезот од Гацк кон Фазлагиќ Кулата.Чешмата била во употреба во педесеттите години од минатиот век.На влезот во овоштарник од јужната страна се наоѓале две камени градби.

Овоштарник
                                     

ⓘ Овоштарник

Овоштарник - место засадено со овошни дрва, односно тоа е замјоделска површина каде постои намерно садење дрвја или грмушки, кои се одгледуваат за производство на храна. Овоштарниците содржат дрвја за производство на овошје или јаткасти плодови, кои генерално се одгледуваат за комерцијално производство. Овоштарниците понекогаш се појавуваат и во големите градини, каде што служат естетска, покрај производствената цел. Овошната градина обично е синоним за овоштарник, иако е поставена на помало некомерцијално ниво и може да има поголема застапеност на грмушки на бобинки во однос на овошните дрвја. Овоштарниците во умерените климатски зони се уредени во дрворедна мрежа, со косена трева или со гола обработена почва што го олеснува собирањето зрелите плодови на овошјето. Обработката на овоштарниците подразбира орање, кастрење, заштита на дрвјата од инсекти и болести, берба, а посебен метод за размножување и модифицирање на овошните дрва во овоштарството е калемењето.

                                     
 • со плодови Круши во село Раштак Овоштарник со крушови дрвја во Сирково Овоштарник со крушови дрвја во Сирково Овоштарник со крушови дрвја во Сирково Круши
 • монети од средниот век од византиоско време. Со рилањето на земјата за овоштарник на стопанството Овоштар од селото Кажани во 1967 година било откриено
 • такво име. Забел е мала група на дрва шумичка како на пример секвојски забел или пак овоштарник засаден за одгледување на овошки и ореви. Свет забел
 • цвет Лешници Новоподигнат насад на леска во овоштарник во Сирково Новоподигнат насад на леска во овоштарник во Сирково Леска Corylus - GRIN англиски
 • Тетово - Вратница, од неговата лева страна. Во 1953 година, за времето на садење на овоштарник биле откриени остатоци од темели на повеќе објекти и водоводна мрежа.
 • Чешмата била во употреба во педесеттите години од минатиот век.На влезот во овоштарник од јужната страна еден од влезовите бил и на крајната северна страна
 • погубувања. Од 1780, проценителот на Amt, Кристијан Август Зајдел, започнал овоштарник од црници во Анабург. По губењето на градските права во 17. век, тие повторно
 • одржува на Духовден. Прасково дрво во село Усје Праска во село Љубојно Овоштарник со праски во село Усје Праскови насади во Росоманско, Тиквешија Пресек
 • денес е сместена во Галеријата Уфици во Фиренца. На сликата е покажан овоштарник во кој дрвјата се распоредени во полукруг што формираат композициска рамката
 • Јаболкница Гајби со јаболка во фабриката Кабис во селото Љубојно Јаболков овоштарник во село Колешино Организација на обединетите нации за исхрана и земјоделство
 • Овоштарик на цреши во село Сирково Закалемено стебло од црешово дрво Црешов овоштарник во село Сирково Производство на цреши, по години Државен завод за статистика
 • Lovelace, 1854 Морис де Треј Maurice de Treuil, 1857 Оградениот јаболков овоштарник Le Clos Pommier, 1858 Наланџиката La Sabotière, 1859 Јадовите на еден

Users also searched:

...
...
...