Топ-100
Back

ⓘ Претпоставување ..
                                               

Рационалност

Рационалноста е квалитет или состојба на разумност - тоа е, врз основа на или е прифатливо за разумот. Рационалноста подразбира сообразност на едни верувања со едни причини за да веруваме и на некои постапки со некои причини за дејствување. "Рационалност" има различни специјализирани значења во филозофијата, економијата, социологијата, психологијата, еволутивната биологија, теоријата на игри и политичките науки. За да се утврди кое однесување е најрационално, треба да се направат неколку клучни претпоставки, а исто така треба и логична формулација на проблемот. Кога целта или проблемот вкл ...

                                     

ⓘ Претпоставување

  • произлегува од вродена тенденција да се поедноставува искуството со претпоставување на константност колку што е можно повеќе. Ad hominem Идолопоклонство
  • непознавањето на средствата за комуницирање Премолчено преќутно претпоставување ова е вообичаен начин на погрешно разбирање кога соговорникот го
  • да дадат свој придонес во афирмирање на слободата на творењето и во претпоставување на дистинкциите од нивоата на шундот и кичот, сè до квалифицираните
  • математиката и физичкиот свет, и нивните астролошки последици. Со претпоставување дека Земјата ја поседува душата, тој основал систем склон кон размислување
  • мислење. Оној кој не го носи товарот на докажување ја носи користа од претпоставување Оној кој го носи товарот на докажување мора да презентира доволно
  • judgments за она што е веројатно, при што, мислењето го дефинира како претпоставување на согласувањето или несогласувањето на две идеи со посредство на една
  • се вклучат форми на дискриминација кои се ненамерни, како на пример претпоставување што некој претпочита или кои се неговите способности засновано врз
  • еднакви на академска измама и или одделенска измама. Персонација: претпоставување на идентитетот на ученикот со намера да му се даде предност. Академската
  • впечаток, некоја оцена во смисла на увереност, неверување, тврдење, претпоставување и слично. Според потекло тие не се посебна зборовна група, но тие се
  • се занемарува гравитацијата. Со воведување на гравитацијата, и со претпоставување на сеопфатен слободен пад, важи истото размислување како претходниот

Users also searched:

...
...
...