Топ-100
Back

ⓘ Ново Село, Струшко. Ново село е албанско село, а имало и македонски и ромски родови. Македонски род: Затарковци 1 к. доселени се во 1938 година од селото Безово ..
Ново Село (Струшко)
                                     

ⓘ Ново Село (Струшко)

Ново село е албанско село, а имало и македонски и ромски родови.

 • Македонски род: Затарковци 1 к. доселени се во 1938 година од селото Безово, Дебарски Дримкол.
 • Албански родови во селото се: Лога 8 к., Изери 3 к., Фејзула 2 к., Фејза 2 к. и Шакири 1 к. Лога се доселени од селото Поум. Изери и Фејзула се доселени од дебарско Мал или Голем Папрадник и Шакири се доселени од селото Песочани, Дебрца. Наведените родови се доселени околу 1925 година; Иљази 4 к., Читаху 2 к., Туши 5 к., Беќири 1 к., Дема 1 к. и Мена 1 к. Родот Иљази е доселен од селото Поум. Читаху е доселен од селото Делогожди. Туши е доселен од селото Дабовјани. Беќири е доселен од селото Доно Татеши. Дема е доселен од Богојци, и Мена е доселен од селото Мислодежда. Сите наведени родови се доселени после 1945 година.
 • Ромски род: Џаку 4 к. доселени се пред 1912 година, по потекло се од Дебарско.
                                     
 • Црква или Гробишта - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Ново Село Претставува некропола од средниот век. Се наоѓа на околу 1 - 2 км северно
 • Охридско - село во Општина Дебрца Ново Село Струшко - село во Струшко Општина Струга Ново Село Струмичко седиште на Општина Ново Село Ново Село Кочанско
 • Герамидница - археолошко наоѓалиште во близина на струшкото село Ново Село Претставува населба од доцноантичко време. Се наоѓа на околу 1 км северно од
 • најчесто во Струга, Охрид и Скопје. Голем дел од жителите од прилепското село Ново Лагово потекнуваат од доселеници од Малесија. Освен во Македонија еден
 • Ова е список на археолошките наоѓалишта во Струшко односно на наоѓалиштата кои се наоѓаат на територијата на Општина Струга и Општина Вевчани. Подредени
 • централниот дел на Струшкото Поле. Селото е во близина на селата Ливада и Ново Село На крајот на XIX век, селото било дел од Охридската каза на Отоманското
 • Корошишта иселени од 1845 година, голем род во селото со 14 к. и во Ново Село едно семејство од 1908 година Од Биболар иселеници има во: Горенци
 • до 16 септември, Мажучиште, Страгомишта, Ново Село и Жубрино на 8 и 9 октомври 1944 година. Во кичевското село Миокази била дополнета со еден баталјон
 • југ со селaтa Ливада 2, 8 км и Биџево 3, 7 км на југозапад со селото Ново Село 3, 1 км на запад со селото Долно Татеши 2, 9 км и на север со селото
 • потекнуваат базиликите во село Радолишта, село Октиси и село Делогожда. Јасно е дека веќе во овој период во Струга и Струшко постоел еден интензивен живот
 • спаѓа меѓу најстарите села во Струшко Во него е откриена една римска или старовизантиска базилика. Подоцна, во ова село се наоѓала и црквата Св. Богородица

Users also searched:

...