Топ-100
Back

ⓘ Образовна технологија е студија и етичка практика на олеснување на учење и подобрување на резултатите со создавање, користење и управување со соодветни технолош ..
                                     

ⓘ Образовна технологија

Образовна технологија е "студија и етичка практика на олеснување на учење и подобрување на резултатите со создавање, користење и управување со соодветни технолошки процеси и ресурси".

Образовната технологија ја подразбира употребата на физички хардвер и образовни теоретски. Тоа ги опфаќа неколку домени, вклучувајќи теоријата на учење, компјутерски-заснована обука, онлајн учење, и каде мобилни технологии се користат, м-учење. Соодветно на тоа, постојат неколку дискретни аспекти за опишување на интелектуални и технички развој на образовна технологија:

                                     
 • признанија. Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо, , е воспитно образовна институција со воспоставен систем на демократски вредности што се рефлектираат
 • личност во времето на просветителството. Школата била највисоко рангираната образовна институција во Србија помеѓу 1808 до 1905 година, како прва Виша школа
 • високо - образовна институција во состав на Универзитетот Св. Кирил и Методиј. Освен научно - истражувачка, во Институтот се практикува и образовна и издавачка
 • и друго. Од 26 јуни 1984 година во училиштето се верифицира воспитно образовна дејност за занимањето - продавач од трет степен. Од 8 декември 1990 година
 • формирала и Вишата техничка школа која подоцна се издвоила во посебна образовна установа која денес е прерасната во Технички факултет - во склоп на Универзитет
 • гимназијата успева да ја докаже својата вредност како прва гимназиска образовна институција. Доказ за тоа се и бројните признанија и награди кои ги има
 • Васил Главинов е деветогодишно училиште чија основна дејност е воспитно - образовна на ученици од I - IX одделение. Училиштето е основано од Општина Велес
 • формирање развила низа активности, опфатени во три насоки: литературна, образовна и евангелизаторска. Скромното образование, маргиналната општествена улога
 • природни и технички науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Наставно - образовна дејност Од октомври 2002 год. проф. д - р Зоран Десподов успешно ја изведувал
 • зграда сегашен објект на ученичкиот дом Учебната 1945 46 година својата образовна дејност на македонски јазик ја започнува Училиштето за медицински сестри
 • линеарната перспектива во сликањето и постепената, но распространета образовна реформа. Најчесто, поради оваа интелектуална преобразба ренесансата се
 • со предизвиците на новото време. Појдовната точка на секоја воспитно - образовна институција е вербата во способностите на колегиумот сигурноста во остварувањето

Users also searched:

...