Топ-100
Back

ⓘ Вулкански остров - остров кој настанал по вулкански пат, често на места наречени врели точки. Невулканските острови се разликуваат од нив по тоа што настануваат ..
Вулкански остров
                                     

ⓘ Вулкански остров

Вулкански остров - остров кој настанал по вулкански пат, често на места наречени врели точки. Невулканските острови се разликуваат од нив по тоа што настануваат со таложење или тектонско издигање на корален гребен.

                                     

1. Дефиниција и настанок

Постојат низа вулкански острови кои вушност немаат планина, туку се издигаат само малку над морското ниво, и напати се сметаат за островчиња или карпи.

Вулканските и невулканските острови честопати се среќаваат во непосредна близина, особено во подрачјето на Јужниот Тихи Океан, каде ниските острови се сместени на ободните гребени кои ги окружуваат вулканските острови.

                                     

2. Животоподобност за човекот

Разликите во геологијата и топографијата помеѓу вулканските и невулканските острови имаат големо значење за погодноста за живот: вулканските острови над извесна висина најчесто имаат подземна вода, додека пак ниските немаат и со тоа ја ограничуваат животоподобноста за човекот.

                                     

3. Надворешни врски

  • Ристов, Мите 4 март 2012. "За хавајските вулкани". ИГЕО. македонски
  • Микронезиска култура: Културите на ниските и високите острови - Британика англиски
  • Вулкански острови на Ризницата?