Топ-100
Back

ⓘ Родова еднаквост. Заради избегнување понатамошни усложнувања, другите родови не се земени предвид во оваа статија. Родовата еднаквост, позната и како сексуална ..
Родова еднаквост
                                     

ⓘ Родова еднаквост

Заради избегнување понатамошни усложнувања, другите родови не се земени предвид во оваа статија.

Родовата еднаквост, позната и како сексуална еднаквост или еднаквост на половите - состојба на еднаква леснотија на пристап до ресурси и можности без оглед на полот, кое ги вклучува и економското учество и учество во одлучувањето; и состојбата на вреднување на различните однесувања, стремежи и потреби подеднакво, без оглед на полот.

                                     

1. Дефиниција

УНИЦЕФ вели дека родовата еднаквост "значи дека жените и мажите, а и девојчињата и момчињата, уживаат исти права, ресурси, можности и заштита. Не бара девојчињата и момчињата, или жените и мажите, да бидат исти, или да бидат третирани идентично". На сличен начин Меѓународната организација на трудот ја дефинира родовата еднаквост, односно како "уживањето на еднакви права, шанси и третман на мажите и жените, на момчињата и девојчињата во сите сфери на животот".

Поимот "родова еднаквост" е целта, додека "родовата неутралност" и "родовата праведност" се практики и начини на размислување кои помагаат за постигнување на целта. Родовиот паритет, кој се користи за мерење на родовата рамнотежа во дадена ситуација, може да помогне во постигнување на родова еднаквост, но не е целта сама по себе. Родовата еднаквост е повеќе од еднаква застапеност, таа е силно врзана за правата на жените и честопати бара промени во политиката. Од 2017 година, глобалното движење за родова еднаквост не го вклучило предлогот на родови покрај жени и мажи, или родови идентитети надвор од родовите бинарни. Тесно поврзан поим е "еднаков третман" којшто означува отсуство на директна и индиректна дискриминација врз основа на полот.

                                     

2. Постигнување

На глобално ниво, постигнувањето на родова еднаквост бара да се отстранат штетните практики против жените и девојчињата, вклучувајќи ги и сексуална трговија, фемицид, сексуално насилство во војна и други тактики на угнетување. УНФПА изјави дека, "и покрај многуте меѓународни договори кои ги потврдуваат нивните човекови права, има поголема веројатност жените да бидат сиромашни и неписмени. Тие имаат поограничен пристап до сопственост на имот, кредити, обуки и вработувања. Помала е веројатноста жените да бидат политички активни и многу поголема да бидат жртви на семејно насилство".

                                     

3. Цел за одржлив развој

Од 2017 година, родовата еднаквост е петта од седумнаесетте цели за одржлив развој на Обединетите нации. Родовата нееднаквост се мери на годишно ниво со Извештаите за човечки развој на Програмата на Обединетите нации.

                                     
 • година којашто има за цел постигнување родова еднаквост Официјалниот текст гласи: да се постигне родова еднаквост и да се охрабрат жените и девојчињата
 • авторка на повеќе од 20 книги и околу 300 истражувања и текстови на тема родова еднаквост феноменологија на насилство, човекови права на маргинализирани групи
 • 1985 во Скопје - македонска академска сликарка и активен борец за родова еднаквост и права на жените. Таа е основачка на невладина организација Една
 • квазикруговите и квазиконформното мапирање, како и за нејзините напори за родова еднаквост во математиката. Таа е пензиониран почесен професор по математика на
 • родова еднаквост останува недоволно проучена. Свејн и Гарикипати во анализата на Помош за родова еднаквост откриле дека помошта за родова еднаквост на
 • колумнистка на родови и културолошки теми, феминистка и активистка за родова еднаквост Дипломирала на Филолошкиот факултет на Катедрата за македонска книжевност
 • активистка за женски права. Таа била водечки учесник во јавната дебата за родова еднаквост и соработник на неколку радикални прогресивни публикации. Била ангажирана
 • еднакви со сите човечки суштества нагласувајќи ја потребата за родова еднаквост Trivedi, Shraddha 2002 Gujarati Vishwakosh Gujarati Encyclopedia
 • Еднакви последици или независна еднаквост е термин што се однесува на согледувањето дека еднаквите можности можеби не се доволни за да се поправи угнетувањето
 • образование, наука и култура на Обединетите нации како началник за родова еднаквост и развој. Нејзината најнова публикација, Глобализирање на жените: Транснационални
 • Кирил и Методиј Скопје 1999 - 2001 Членка на Националниот комитет за родова еднаквост 1999 - 2000 итн. Најчевска е активна и во граѓанскиот сектор, како:

Users also searched:

родова еднаквост есеј, родова еднаквост во македонија, родова еднаквост, родова нееднаквост,

...
...
...