Топ-100
Back

ⓘ Засилувач, електронски засилувач – електронски уред што може да ја зголеми моќноста на сигналот. Тоа е двопортно електронско коло што користи електрична енергиј ..
Засилувач
                                     

ⓘ Засилувач

Засилувач, електронски засилувач – електронски уред што може да ја зголеми моќноста на сигналот. Тоа е двопортно електронско коло што користи електрична енергија од напојување за да ја зголеми амплитудата на сигналот кој доаѓа на влезната порта, произведувајќи пропорционално поголем амплитуден сигнал на неговиот излез. Количината на засилување обезбедена од засилувачот се мери со неговата добивка: односот на излезниот напон, струја или моќноста со соодветниот влезен. Засилувач е коло кое има засилување поголемо од еден.

Засилувачот може да биде одделно парче опрема или електрично коло содржано во друг уред. Засилувањето е фундаментално за модерната електроника, а засилувачите нашироко се користат во скоро цела електронска опрема. Засилувачите можат да се категоризираат на различни начини. Едниот е според фреквенцијата на електронскиот сигнал. На пример, аудиозасилувачите ги засилуваат сигналите во опсегот на аудио звук помал од 20 kHz, RF засилувачите ги засилуваат фреквенциите во опсегот на радиофреквенциите помеѓу 20 kHz и 300 GHz, и сервозасилувачите и мерните засилувачи може да работат на многу ниски фреквенции блиски до еднонасочната струја. Засилувачите исто така можат да се категоризираат според нивната физичка поставеност во веригата на сигнали; на пример, предзасилувач е склоп кој им претходи на други фази на обработка на сигналот. Првиот практичен електричен елемент што можел да засилува била триодата, вакуумска цевка измислена во 1906 година од Ли Де Форест, што довело до првите засилувачи околу 1912 година. Денес повеќето засилувачи користат транзистори.

                                     

1.1. Историја Вакуумски цевки

Првиот практичен елемент што можел да се засилува била вакуумската цевка со триод, измислена во 1906 година од Ли Де Форест, која доведе до првите засилувачи околу 1912 година. Вакуумски цевки се користеле скоро во сите засилувачи сè до 1960-1970-тите кога транзисторите ги заменија. Денес, повеќето засилувачи користат транзистори, но вакуумските цевки продолжуваат да се користат во некои апликации.

Со развојот на аудиокомуникациската технологија во форма на телефон, првпат патентиран во 1876 година, се јавила потреба од зголемување на амплитудата на електричните сигнали за да се зголеми преносот на сигнали на подолги растојанија. Во телеграфијата, овој проблем бил решен со уреди во меѓустаниците кои ја надополнувале дисипираната енергија. Овие уреди се состоеле од уред за снимање и предавател еден до друг кои формирале релејна станица, така што локален извор на енергија на секоја меѓустаница го напојувала следното растојание од преносот. За дуплекс пренос, т.е. испраќање и примање во двете насоки, биле развиени двонасочни релејни репетитори обновувачи, повторувачи, започнати со работата на Варли C. F. Varley за телеграфски пренос. Дуплекс преносот е од суштинско значење за телефонијата и проблемот не бил задоволително решен сè до 1904 година, кога Х.Е. Шрив H. E. Shreeve од американската телефонско-телеграфска компанија AT&T го подобрил решението за телефонски репетитор кој се состоел од пар на јагленов предавател и електродинамичен приемник. < ref name="gherardi"> Gherardi B., Jewett F.B., Telephone Repeaters, Transactions of the AIEE 3811, 1 Oct 1919, p.1298 Репетиторот на Шрив за првпат бил тестиран на линијата помеѓу Бостон и Амесбери, МА, и поусовршени уреди останале во функција извесно време. На преминот во новиот век било откриено дека живините светилки со негативен отпор може да се засилуваат, а исто така беа испробани и како репетитори, но со мал успех.

Развојот на електронските цевки почнувајќи од 1902 година, обезбедил целосно електронски метод за засилување на сигналите. Првата практична верзија на таков уред бил аудионот, триода, измислен во 1906 година од страна на Ли Де Форест, што довело до првите засилувачи околу 1912 година. Бидејќи единствениот претходен уред кој бил широко користен за зајакнување на сигнали било релето користено во телеграфските системи, засилувачката вакуумска цевка првично била наречена електронско реле. Термините засилувач и засилување, добиени од латинскиот збор amplificare, да се зголеми или прошири, за првпат се користеле за оваа нова можност околу 1915 година кога триодите станале широко распространети.

Засилувачката вакуумска цевка ја револуционирала електричната технологија, создавајќи го новото поле електрониката, технологија на активни електрични елементи. Овозможени биле телефонски линии на долги растојанија, јавно озвучување, радио емитување, звучен филм, практично аудиоснимање, радари, телевизија и првите компјутери. Цели 50 години, буквално сите потрошувачки електронски уреди користеле вакуумски цевки. Првите цевни засилувачи честопати имале позитивна повратна спрега регенерација, што може да го зголеми засилувањето, но и да го направи засилувачот нестабилен и склон кон осцилација. Голем дел од математичката теорија на засилувачи била развиена во Беловите лаборатории во текот на 1920-тите до 1940-тите. Нивоата на дисторзија кај раните засилувачи биле високи, обично околу 5%, сè до 1934 година, кога Харолд Блек развил негативна повратна спрега; ова овозможило нивоата на дисторзија да бидат значително намалени по цена на помало засилување. Други достигнувања во теоријата за засилување биле остварени од Хари Никвист и Хендрик Вејд Боде.

Вакуумската цевка била практично единствениот засилувачки уред, освен специјализираните уреди, како што биле магнетниот засилувач и амплидинот, цели 40 години. Колата за контрола на моќност користеле магнетни засилувачи сè до втората половина на дваесеттиот век кога засилувачите на моќност со полуспроводници станале поекономични и со поголема брзина на работа. Старите јаглеродни електроакустични репетитори на Шрив биле користени во прилагодливи засилувачи кај телефонските претплатници, за луѓе лишени од слухот, сè додека транзисторот не обезбедил помали и поквалитетни засилувачи во 1950-тите.

                                     

2. Својства

Карактеристиките на засилувачот се дадени со параметри што вклучуваат:

 • Стапка на ракав, максималната стапка на промена на излезот
 • Ефикасност, однос помеѓу моќноста на излезот и вкупната потрошувачка на енергија
 • Излез динамичен опсег, односот на најголемите и најмалите корисни нивоа на излез
 • Добивка, однос помеѓу големината на излезните и влезните сигнали
 • Бучава, мерка на несакана бучава измешана во излезот
 • Ширина на опсег, фреквенциска ширина на корисниот опсег
 • Време на пораст, време за порамнување, ѕвонење и презаситеност што го карактеризираат одговорот на чекор
 • Линеарност, степенот до кој процентот помеѓу влезната и излезната амплитуда е иста за големи амплитуди и влез со мала амплитуда
 • Стабилност, можност да се избегне самоосцилација
                                     
 • сензор и засилувач Битна особина на фототранзисторот е дека тој, за разлика од фотодиодата, освен детекција врши улога и на засилувач Фототранзисторот
 • со мулти - канален засилувач за напојување и каде било од два звучника и стерео засилувач за напојување за стерео звук до засилувач од 5, 1 канали и пет
 • физика во 2018 година, заедно со Дона Стрикленд, за осмислувањето на засилувач на ултракратки импулси, техника подоцна искористена за создавање на ултракратки
 • анодата овозможува регулација во цевката, и нејзината употреба во улога на засилувач или прекинувач. Во денешно време, електронските цевки триоди се скоро
 • ги означува музичките неелектрични инструменти кои немаат потреба од засилувач акустична гитара аналоген: ги означува недигиталните системи аналоген
 • фотодиодата е дека врши само исклучително брза детекција, а не врши улога на засилувач за разлика од фототранзисторот. Исклучок се лавинските фотодиоди. Фотодиодата
 • сигнал со високофреквенцискиот сигнал од антената или високофреквенцискиот засилувач Пример на ваква цевка е октодата АК - 2. Октодите обично се користени во
 • била ограбена и од неа и од помошната просторија биле одземени ДВД - уред, засилувач со звучници, монети, зејтин и свеќи во вкупна вредност од околу 10.000
 • катода C - триода, засилувач на напон D - триода, засилувач на моќност излезна E - тетрода, засилувач на напон F - пентода, засилувач на напон L - тетрода
 • 13 - ти роденден, сончестиот Gibson Melody Maker, придружен со Fender Champ засилувач беше под влијание на гитаристите како Џими Рид. Додека присуствуваше
 • бас гитара и тапани. Електричната гитара, најчесто е засилена преку засилувач на гитари или пак со ефектот на дисторзија. Многу често, две гитари свират

Users also searched:

...