Топ-100
Back

ⓘ Теми во културата ..
                                               

Russia Beyond The Headlines

Russia Beyond the Headlines е повеќејазичен информациски ресурс, извор на информации, коментари, оценки и анализи од областа на културата, политиката, бизнисот, науката и општествениот живот во Русија. Печатените изданија на RBTH излегуваат во 26 влијателни светски весници во 21 земји и на 14 јазици. Освен тоа, RBTH одржува 19 сајта на 16 јазика. Печатените изданија на RBTH излегуваат во следниве партнерки весници: Во своите печатени изданија и на Интернет-порталите RBTH претставува настани и појави во Русија, потпирајќи се на работата на професионални, независни руски и странски новинари. ...

                                               

Општествена антропологија

Општествената антропологија - една од четирите или пет гранки на антропологијата, која проучува како современиот човек се однесува во општествени групи. Практикантите на општествената антропологија ги проучуваат, честопати преку долготрајни и интензивни теренски испитувања, општествената организација на една одредена личност: обичаите, економската и политичката организираност, правото и разрешување на конфликти, модели на потрошувачка и размена, роднински врски и семејна структура, односите помеѓу половите, подигање на деца и нивна социјализација, религија итн. Општествената антропологија ...

                                               

Xkcd

xkcd - семрежен стрип чиј автор е Рендал Манро, бивши соработник на НАСА. Стрипот себеси се опишува како "семрежен стрип за романса, сарказам, математика и јазик". Содржината се врти околу различни теми, меѓу кои најчести се мисли за животот и љубовта некои страници се едноставно уметност со поезија, и математички или научни внатрешни шеги. Некои страници пак содржат едноставен хумор или наводи на случувања или личности од поп-културата. Иако ликовите се едноставни фигури од линии, постојат и пејзажи, сложени математички шеми како фрактали пример: #17 "What If" или имитиации на стилови од ...

                                               

Феминистичка антропологија

Феминистичката антропологија е интердисциплинарен пристап кон проучување на антропологијата, чија цел е трансформација на постојните истражувања, социјални практики, како и развој на научни знаења, земајќи ја предвид феминистичката теорија. Концептот вклучува различни истражувачки позиции, идеја за културна конструкција на родова нееднаквост добиена врз основа на етнографски материјал, како и теории и методи за анализа на крос-културолошката варијабилност на родовите односи.

                                               

Духовна музика

Според некои научници, најранaта христијанска музика била музиката на еврејските богослужби, со сириско влијание. Се смета дека оваа музика била помеѓу пеење и зборување, или зборување со ритам. Сепак, постои уште едно мислење според кое се смета дека христијанската црковна музика настанала од аскетските монашки редови. Христијанската музика е музика која е пишувана за да се искаже персоналната или заедничката вера во христијанството. Некои од честите теми од христијанска музика се: пофалби, богослужби, покајување и жалење. Нејзините форми варираат во различни делови од светот. Како и сите ...

                                               

Институт за социолошки и политичко-правни истражувања (ИСППИ)

Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања е високо-образовна институција во состав на Универзитетот Св. Кирил и Методиј. Освен научно-истражувачка, во Институтот се практикува и образовна и издавачка дејност сè со цел да се продолжи традицијата на квалитетно и прогресивно образование. Од своето формирање до денес Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања од Скопје го носи атрибутот на единствена научноистражувачка институција во земјата, чија дејност е вградена во фундаментот на македонската општествена наука, но исто така претставува и релевантен фактор во разв ...

                                     

ⓘ Теми во културата

 • 4 чие име доаѓа од четирите елементи на хип хоп културата Во 4 се обработуваа уште подлабоки теми на кои дотогаш не им беше овозможено да го видат
 • космичките теми во македонската ликовна уметност, со широка афирмација на Балканот, во Европа и светот. Завршил средно уметничко училиште во Скопје во 1958
 • изложби, поврзани со историјата, културата и спортот, објавувал статии на научни теми учествувал со предавања и теми на бројни симпозиуми, конгреси и
 • на културата религијата и филозофијата на земјата и поопфатно на Истокот, што го инспирилало со длабоко поетско доживување и мислење за вечните теми на
 • нејзината ќерка Рори, кои живеат во фиктивниот град Старс Холоу во Конектикат. Во серијата се обработуваат семејни и пријателски теми како и генерациски јаз и
 • телевизија ТВ ВИС од Струмица. Тој е водител на две емисии во кои воглавно се обработуваат теми од културата Освен тоа, Калајџиев бил ангажиран и како советник
 • Комуниста е во дневен весникот Политика каде најчесто пишува на теми од културата 1969 - Бурето држи вода додека мајсторите не си одат Во 1971 - Без
 • супериорност се чувствувала повикана да го смени светот. Во литературата од овој период доминираат граѓански теми додека класицизмот инсистира на литература која
 • уште во првата улога во филмот Саша Ангеловски го зацртил типот на јунак претпознатлив во речиси сите негови улоги било да станува збор за теми од
 • други. Понекогаш имало и песни кои имале допир со социјални теми и теми важни за Паркети а во таа категорија спаѓаат песните Кафеави Џуџуња Ние сакаме
 • Овие се четирите главни елементи на хип - хоп културата која ја започнале младите Афроамериканци од Њујорк во почетокот на 1970 година. Типично за хип - хопот

Users also searched:

...