Топ-100
Back

ⓘ Грива тресе, бисер рони е збирка со македонска народна епска поезија, во избор и редакција на Томе Саздов, кој е автор и на предговорот. Книгата е објавена од с ..
                                     

ⓘ Грива тресе, бисер рони

Грива тресе, бисер рони е збирка со македонска народна епска поезија, во избор и редакција на Томе Саздов, кој е автор и на предговорот. Книгата е објавена од страна на новинско-издавачката установа "Заштита" од Скопје, во 1970 година, а била испечатена во печатницата "Наша книга" во тираж од 6 000 примероци. Книгата не е каталогизирана и не ја поседува меѓународната ознака ISBN.

                                     

1. Содржина

Збирката содржи 66 песни, поделени во шест циклуси:

 • Стана самовила
 • Свети Петар и неговата мајка
 • Митолошко-религиозни песн и
 • Мома војник го одменува татка си
 • Ајрадин-паша во село Галешник
 • Девет браќа јунаци
 • Војник Огнен
 • Бела Јана се дави од Турци
 • Турчин низ гора врвеше
 • Историски песни
 • Неда и три синџири робје
 • Марко Кралевиќ ја губи силата
 • Косово поле
 • Болен Дојчин
 • Марко и Мурат-бег
 • Кралевиќ Марко и три наречници
 • Крале Марко и мајстор Ѓуро
 • Огнен и латински крал
 • Марко Крале и црна Арапина
 • Момчула војвода
 • Марко Крале го укинува свадбениот данок
 • Јуначки песни
 • Ранет јунак
 • Стојане, сину море, Стојане
 • Тодор и земски сејмени
 • Јане Плетикоса
 • Иљо војвода
 • Сирма војвода
 • Кузман Кареман
 • Датунџо војвода
 • Стојан и сестра му Проја
 • Џемаил ага и Иванчо војвода
 • Страил страшен војвода
 • Арамија куќа нема
 • Ајдутски песни
 • Чавдар војвода и Лалуш
 • Мануш војвода
 • Песна за Гоце Делчев
 • Низ Петлец идат трима војводи
 • Млад загинал за слобода
 • Селим ага и Ѓорѓија Лажот
 • Битката при Мечкин Камен
 • Ранет јунак и црна орлица
 • Ранет Делчев војвода
 • Болен ми лежи Миле Поп-Орданов
 • Песна за Питу Гулев
 • Петре Михов и дервиш Полиц
 • Џемо и Мицко комита
 • Заплакало е Мариово
 • Што ми е мило ем драго
 • Станиш војвода
 • Спиро Црне и Ќучук Сулејман
 • Револуционерно-комитски песни
 • Црна се чума зададе
 • Стојан комита
 • Малина мома и Гоце Делчев
 • Дека ќе одеш, Апостоле?
 • Славни комити, сè Македонци
 • Кољо Капидан
 • Таму горе во планина
 • А бре Македонче
 • Сите се писае, мамо
 • Затвореничка песна
 • Што ми е мило ем драго
 • Абер дојде од Тетово
 • Темен се облак зададе
 • Листај се, горо, шумај се
 • Гледај ме, мило либе
 • Силна ми војска идеше
 • Таму ле, мајко, близу Битола
 • Партизански песни
 • Ајде ќе те прашам
                                     
 • Ostseeraums Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 35 - 38. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна
 • 62. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 131. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија
 • Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 111 - 112. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна
 • во: Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 6. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија
 • Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 90 - 91. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна
 • во: Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 6. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија
 • прашуваат за него, а тој им кажува кој е и потоа ги убива. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 104 - 105.
 • војска при што се убиени Сугарев и повеќе негови борци. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 110 - 111.
 • ја проколнал мајка си зашто не му го дала оружјето. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 91 - 92.
 • Иљо војвода, велејќи дека тој е дете на Крале Марко. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 84 - 85.
 • убива агата, а потоа го соблекува и му ја сече главата. Томе Саздов, Грива тресе бисер рони епска народна поезија Скопје: Заштита, 1970, стр. 90 - 91.