Топ-100
Back

ⓘ Информациски и комуникациски технологии - збирен назив којшто ја нагласува улогата на обединетите коомуникации, интегрирањето на телекомуникациите и сметачите, ..
Информациски и комуникациски технологии
                                     

ⓘ Информациски и комуникациски технологии

Информациски и комуникациски технологии - збирен назив којшто ја нагласува улогата на обединетите коомуникации, интегрирањето на телекомуникациите и сметачите, како и потребната програмска опрема и системи на складирање коишто им овозможуваат на корисниците да пристапат, да ги складираат, да ги пренесуваат и да ги менуваат информациите.

Терминот ИКТ исто така се користи за да се означи конвергенцијата на аудио-визуелни и телефонски мрежи со сметачките мрежи преку единствен систем за поврзување со кабли или врска. Постои голема економски користи од спојувањето на телефонската мрежа со сметачкиот мрежен систем, користејќи единствен обединет систем за каблирање, распределба и управување со сигнали.

                                     

1. Историја

Развојот на телекомуникациите во XX век се одвивал на начин што за да се обезбеди секоја услуга била потребна соодветна инфраструктура. Ова било причина за изградба на јавните мрежи за телефонски услуги, телеграфски услуги и пренос на податоци. Односот помеѓу телефонските претплатници и нивните предаватели во најголем дел се пренесуваат преку бакарна жица. Така до крајот на 2001 година, во светот постоеле околу една милијарда телефонски линии. Имајќи ги предвид огромните инвестиции во оваа локална инфраструктура и на зголемената побарувачка од корисниците за нови услуги, развојот телекомуникациските услуги во насока на подобрување на постоечката инфраструктура бил очекуван. Првиот чекор којшто е преземен во однос на технологијата е воспоставувањето на "дигитална мрежа на интегрирани услуги|дигиталната мрежа на интегрирани услуги, но во средината на 1990-тите, со распространувањето на интернетот се зголемила потребата за нешто што ќе овозможи голем проток на податоци од и до услугите на крајните корисници. На ова барање се одговорило со развој на нови технологии коишто овозможуваат постојната инфраструктура бакарни парови да им обезбеди на крајните ккорисници пристап до фиксната телефонска мрежа и услугите кои ги нуди, како и пристапот до интернет со висок проток.

                                     
  • Информациски и комуникациски технологии за развој ИКТ е општ термин кој се однесува на примена на Информациски и комуникациски технологии ИКТ во областа
  • користењето на интернетот и другите информациски и комуникациски технологии ИКТ може да му го донесе на општествата и економиите, како и начинот да се премости
  • математика и статистика Катедра за компјутерски технологии и интелигентни системи Катедра за компјутерско инженерство и комуникациски технологии Катедра
  • и комуникациски технологии Технолошко - технички факултет Велес, Технички Факултет, Факултет за Администрација и Менаџмент на Информациски Системи и
  • Технолошко - технички факултет Ветеринарен факултет Факултет за информатички и комуникациски технологии Научен институт за тутун Хидробиолошки завод Институт за старословенска
  • современи компјутери и комуникациски системи кои ќе им овозможат на селата да си дозволат информатички и комуникациски технологии за развој ICT4D Некои
  • Индустрија Информациски и комуникациски технологии Информации, компјутеризација и телекомуникации Меѓународна економија и трговија Работа и социјална заштита
  • Претседателот, со информациски состаноци во конгресните комитети. Државниот советник за безбедност е постојан член на Советот за државна безбедност, и е одговорен