Топ-100
Back

ⓘ Информатичко образование. Образование по сметачки науки или сметачко образование или информатичко образование - науката и вештината за предавање и учење на инфо ..
                                     

ⓘ Информатичко образование

Образование по сметачки науки или сметачко образование или информатичко образование - науката и вештината за предавање и учење на информатика, сметачи и сметачко размислување. Како поддисциплина на педагогијата, таа исто така се осврнува на поширокото влијание на компјутерската наука во општеството преку нејзиното вкрстување со филозофијата, психологијата, лингвистиката, природните науки и математиката. Во споредба со научното образование и математичкото образование,образованието за компјутерски науки е многу помлада област. Во историјата на сметачите, дигиталните сметачи биле изградени само околу 40-тите години на минатиот век - иако пресметката постои со векови од пронаоѓањето на аналогни сметачи.

Друг разликувач на образованието по информатика е тоа што првенствено се учи само на универзитетско ниво до неодамна, со некои значајни исклучоци во Израел, Полска и Обединетото Кралство со "BBC Micro" во 1980-тите, како дел од образованието за компјутерски науки во Обединетото Кралство. Информатиката е дел од училишните наставни програми од 14-та или 16-та година од животот во неколку земји за неколку децении, но обично е како изборен предмет.

                                     

1. Истражување за информатичко образование

Образовните истражувања за компјутерски и наставни методи во компјутерската наука обично се познати како Истражување за информатичко образование. Здружението за компјутерска машина АCM работи со Специјална интересна група SIG за образование по информатика, позната како SIGCSE, која ја прославила својата 50-годишнина во 2018 година, што ја прави една од најстарите и најдолгите групи за специјални интереси на АCМ.

                                     

2. Жените во компјутерската наука

Во многу земји, постои значителен родов јаз во образованието за компјутерски науки. Во 2015 година, 15.3% од студентите по информатика кои дипломирале на институции за доделување на докторски студии во САД биле жени, додека на институции за доделување докторски студии, бројката била 16.6%. Бројот на жени, доктори на науки во САД бил 19.3% во 2018 година. Родовиот јаз постои и во другите западни земји. Јазот е помал, или непостоечки, во некои делови на светот. Во 2011 година, жените заработиле половина од дипломите за компјутерски науки во Малезија. Во 2001 година, 55 проценти од дипломираните компјутерски науки во Гвајана биле жени.

                                     
 • Министерството за образование и наука е министерство во состав на Владата на Република Македонија, според член 23 од Законот за организација и работа
 • министер за здравство Панче Кралев, министер за образование и наука Иво Ивановски, министер за информатичко општество и администрација Невзат Бејта, министер
 • култура Рената Дескоска СДСМ министер за образование и наука Дамјан Манчевски СДСМ министер за информатичко општество и администрација Едмонд Адеми
 • Софтверско инженерство Финансиска и актуарска математика Математичко - информатичко образование Математика Двегодишни студиски програми акредитирани во 2018 2019
 • унија. Од 2015 - 2017 година Тимчо Муцунски е заменик на министерот за информатичко општество и администрација во Владата на Република Македонија. Од 2018
 • Образованите наставници ги дисеминираат обуките. Ефикасно се користи информатичко - комуникациската технологија и учениците се поттикнуваат на учењето
 • Економски аспекти Граѓанска вклученост Обука и образование Животна средина Патување и сообраќај Информатичко општество Култура и рекреација Најголеми градови
 • сув грав - Национална служба за одржливо информатичко земјоделство АТРА Служба за органско и одржливо образование на Среден Запад МОСЕС Совет на земјоделски
 • Пекинг и платформата за дејствување. Втората фаза од Светскиот самит за информатичко општество. 2004 Десетгодишен преглед на Програмата за дејствување од
 • училиштето и надвор од него. Образованите наставници ги дисеминираат обуките. Информатичко - комуникациската технологија се користи и прилагодува според способностите
 • од заштита на овие системи, кои се во основа на модерниот развој на информатичко комуникациската технологија, бараат сè поточни постапки за пресметка
 • за надворешни работи, Министерството за образование Министерството за финансии, Пакистанското информатичко биро, Советот на исламска идеологија, итн

Users also searched:

...
...
...