Топ-100
Back

ⓘ Бледски договор, 1947 г. Бледскиот договор е назив за повеќе билатерални договори помеѓу СФРЈ и НР Бугарија потпишани на 1 август 1947 година во Блед, СР Словен ..
Бледски договор (1947 г)
                                     

ⓘ Бледски договор (1947 г)

Бледскиот договор е назив за повеќе билатерални договори помеѓу СФРЈ и НР Бугарија потпишани на 1 август 1947 година во Блед, СР Словенија, СФР Југославија. Овие договори го означувале обостраното тежнеење и настојување да се продолжат и развиваат нови односи помеѓу двете земји. Договорот бил пример за тоа како во текот на Студената војна е возможна мирољубива и блиска соработка помеѓу држави и народи кои во минатото, па и во последната војна биле непријатели. Го потпишале бугарскиот лидер Георги Димитров, и југословенскиот лидер Јосип Броз - Тито, што го отворил патот за идно обединување помеѓу државите во нова т.н. Балканска Федеративна Република. Договорот ги укинал визите и дозволил царински сојуз. Договорот го предвидувал и обединувањето на Вардарска Македонија со Пиринска Македонија и враќањето на Западните покраини од СР Србија на Бугарија. Ова го означило првиот пат Бугарија да ги признае Македонците и македонскиот јазик.

Овие договори ги обележуваат меѓусебните аспирации и напори за развој на нови односи помеѓу Југославија и Бугарија. Тие се согласиле дека владата ќе ја преземе НР Бугарија за да ги осигура правата на Македонците во Пиринска Македонија денес област Благоевград во слободен национален, економски и културен развој, и воопшто односите на Бугарија спрема СР Македонија.

Бледскиот договор бил прифатен со Договорот за пријателство, соработка и заемна помош помеѓу Југославија и Народна Република Бугарија, потпишан и објавен во Евксиноград. Договорот содржи неколку точки за економска соработка, за царинско олеснување, подготовка на царинска унија, олеснување на граничните премини, граничен премин на границата на населението и за државјанството на двете земји. Југословенската влада се откажала од $25 милиони за воената штета што им ја должела Бугарија.

Политиките што произлегле од договорот биле повлечени по расколот на Тито и Сталин во јуни 1948 г., кога Бугарија, подредена на интересите на Советскиот Сојуз, зазела став против Југославија. Кога Информбирото ја организирало кампањата против Југославија, тоа го предизвикало прекинот на раководството на југословенската комунистичка партија, по што владата на Народна Република Бугарија, на 1 октомври 1949 г., го избришала Бледскиот договор за пријателство, соработка и взаемна помош освен одлуката за опростување на воената оштета. Неодамна декласифицираниот документ на ЦИА од ноември 1948 година, ги опишува тензиите помеѓу двете земји и изгледите на народот во СР Македонија.

                                     

1. Користена литература

  • Ставрианос, Л., Балканска федерација: Историја на движењето кон балканското единство во модерно време, 1964 г. Hamden, CT: Archon Books
  • Слободан Нешовиќ, Бледски споразуми Тито - Димитров, Загреб 1979. година

Users also searched:

...