Топ-100
Back

ⓘ Биологија на човекот ..
                                     

ⓘ Биологија на човекот

 • биологијата е многу стара наука. Меѓутоа, за воведување на терминот биологија кое се случило на почетокот од XIX век од францускиот природонаучник Ламарк
 • Настанокот на човекот или антропогенеза е дел од биолошката еволуција, која се занимава само со настанокот на Homo sapiens sapiens како посебен вид. Нашето
 • празнина Учебник по биологија за трета година на реформираното гимназиско образование - стр. 164 Учебник по биологија за трета година на реформираното гимназиско
 • еволуцијата на живата природа, чии основни идеи биле изложени во Филозофија на зоологијата Тој го вовел 1802 во научните кругови поимот биологија независно
 • во процесот на варење на храната. Човекот во текот на 24часа лачи од 1 до 1, 5 литри желудочен сок, а количеството зависи од количеството на храната и нејзиниот
 • претседател на Кралското друштво. Во 1890 година е награден со почесниот Линеов медал за продолжување на линеовите традиции во современата биологија Неговите
 • Антрополошката лингвистика - гранка на лингвистиката која го проучува односот на јазикот со културата и односот меѓу човековата биологија когницијата и јазикот.
 • на телото на животните. Во крвната мрежа, повеќето животни вклучувајќи го и човекот имаат повеќе венски отколку артериски садови. Кај човекот на пример
 • на еритроцити се вика анемија, слабокрвност. Учебник по биологија за трета година на реформираното гимназиско образование стр.85 Учебник по биологија за
 • 111 Учебник по биологија за трета година на реформираното гимназиско образование - стр.111 112 Учебник по биологија за трета година на реформираното гимназиско
 • потекло на човекот понекогаш наречена и акватичка теорија, е теорија за еволуцијата на човекот која вели дека телото на хоминидите е резултат на период

Users also searched:

...