Топ-100
Back

ⓘ Деловни згради ..
                                               

Корпорација

Оваа статија е за деловни корпорации. За други значења, погледнете Корпорација појаснување. Корпорација е бизнис здружение, пријавено како посебен правен субјект со свои овластувања и обврски кои се разликуваат од оние на нејзините членови. Постојат многу различни форми на корпорации, од кои повеќето се користат за водење бизнис. Корпорациите се производ на Законот за трговски друштва чии правила ги балансираат интересите на оние кои управуваат со корпорациите, доверителите, акционерите и вработените кои придонесуваат со својот труд. Важна но не и општа карактеристика на една корпорација е ...

                                               

Местоположба на европските институции

Владеjачките институции на Европската унија не се концентрирани само во еден главен град, туку се распространети во три градови, каде што се сместени и другите агенции и тела на ЕУ. Меѓутоа, Брисел стана главно седиште, бидејќи во овој град се наоѓаат поважните институции, а сега и Европскиот совет е целосно или делумно сместен таму. Седиштата на институциите станаа политички спор, откако државите не успеаја да постигнат договор за основање на Европската заедница за јаглен и челик во 1952 година. Меѓутоа, во 1992 година беше постигнат конечен договор, подоцна додаден на Договорот од Амстер ...

                                               

Ропството во Соединетите Американски Држави

Ропството во Соединетите држави беше правна институција за поробување на човечките чатри, пред сè на Африканците и Афроамериканците, што постоеше во Соединетите држави од почетокот на нацијата, па сè до усвојувањето на тринаесеттиот амандман во 1865 година. Ропството се практикувало во Британска Америка уште од раните колонијални денови и било легално во сите тринаесет колонии во времето кога тие колонии ги формирале Соединетите држави. Според законот, ропството било третирано како сопственост и може да се купи, продаде или подари. Ропството траело во околу половина од американските држави ...