Топ-100
Back

ⓘ Фолклор ..
                                               

Фолклористика

Фолклористика е наука која се занимава со проучување на фолклорот. Што впрочем влегува во фолклор е предмет на спор дури и во рамките на оваа дисциплина, но воопштено може да се рече дека фолклорот се задржува на уметничкиот израз кој се пренесуван во рамките на една група. Низ историјата, фолклорот се пренесувал усмено во облик на приказни, сказни, митови и други народни умотворби, или пак, како што е случај со материјалната култура, по пат на обичаи и традиции Научниците кои се занимаваат со фолклористика се нарекуваат фолклористи. Во Западниот свет, во доцниот XIX и раниот XX век тие че ...

                                               

Бајка

Бајка или сказна - тип на кратка приказна која обично содржи фолклорни измислени карактери, како што се самовили, гоблини, тролови, џуџиња, џинови, сирени или гномови, и најчесто магии. Приказните може да се разликуваат според фолклорното раскажување, како што се легендите и експлицитни морални приказни, вклучувајќи басни за ѕверови. Во помалку технички контекст, терминот се користи и за опишување на нешто обвиено во невообичаена среќа и радост, како "крај на некоја бајка" или "романтична бајка". Во културите каде демоните и вештерките се сметаат за реални, бајките може да преминат во леге ...

                                               

Белгиски фолклор

Фолклорот на Белгија е исклучително разновиден и одразува богатото наследство на културни и верски влијанија во текот на историја, дури и пред формирањето на нацијата на Белгија во 1830 година. Многу од белгискиот фолклор е единствен во регионот во кој се празнува. Многу аспекти на фолклорот се манифестираат со јавни поворки и паради низ белгиските градови; традиции кои се чуваат живи за забава на месните жители и на туристите. Поимот фолклор кој постои и на француски и на холандски се користи во Белгија во многу поширока смисла, отколку во англискиот јазик, главно за означување на сите ку ...

                                               

Гатанка

Гатанка - краток жанр на усното народно творештво. Тоа е двочлен израз составен од прашање и одговор. Денес служи за забава, но во минатото, покрај забавна, имала и педагошка функција, а во уште подалечното минато имала и обреден и иницијациски карактер. Дека имала обреден карактер потврдува фактот што се кажувала во одредено време и при одредени дејности, а дека имала и иницијациски карактер потврдува фактот што момчето и девојката, дури откако ќе одгатнеле одреден број гатанки, се сметале за зрели личности што можат да оформат дом и семејство. Може да се однесува за предмети и појави од ...

                                               

Егле кралицата на змиите

Егле кралицата на змиите е една од најпознатите литвански бајки со многу наводи од балтичката митологија. Над сто различни верзии од приказната биле запишани. Постои голем интерс за нејзината митолошка позадина кај литванските и странските истражувачи на индоевропската митологија; Гинтарас Бересневичиус смета дека да е можно приказната да биде литвански теогонски мит. Приказната вклучува не само трансформирање на човек во влекач туку и неповратно трансформирање на човек во дрво. Егле е и популарно женско име во Литванија, но исто така и именка со значење смрча Picea. Змиите жалтис во прика ...

                                               

Македонска народна музика

Македонската народна музика кореспондира со македонскиот фолклор и етнос. Таа е производ на нивото на културниот развој на најшироките народни маси на едно општество, а во исто време се потпира врз музичките традиции на определена средина. Како централен ден на целокупната македонска музика, народната или фолклорна музика се пренесува од колено на колено, по пат на усно предание, претставувајќи синтеза она што современиот македонски народ го наследил од својата словенска прататковина, од антиката на денешната татковина и од пошироката средина. Затоа во неа се среќаваат антички елементи, ка ...

                                     

ⓘ Фолклор

 • Во фолклор спаѓаат приказните, музиката, танцот, легендите, раскажаната историја, хуморот, популарните верувања, обичаите, и сè она што го опфаќаат културата
 • Англискиот фолклор е народната традиција која се развила во Англија низ вековите. Некои приказни може да се проследи назад до нивниот корен, додека потеклото
 • Институт за фолклор Марко Цепенков - јавна научна установа во Скопје, која е една од најстарите научни институции во Македонија. Институтот е основан
 • Естонскиот фолклор е духовна традиција на естонскиот народ во кој се комбинирани верувањата, знаењата, искуството, традициите и естетиката. Тој се однесува
 • Српски фолклор - народна традиција меѓу етничките Срби. Најраната појава на српскиот фолклор е забележана во претхристијанските словенски обичаи кои преминале
 • Германскиот фолклор е фолклор кој се создал во текот на повеќе векови на територија на Германија. Сличен е на скандинавскиот и на англискиот фолклор Создадени
 • Азербејџанскиот фолклор е народната традиција на Азерите која се развила со тек на вековите. Зачуван е во мноштво усни преданија и во ракотворбите, како
 • Скандинавскиот фолклор или нордискиот фолклор е фолклорот на Норвешка, Шведска, Данска, Исланд и на Фарските Острови. Скандинавскиот фолклор се развил однордиското
 • Швајцарскиот фолклор е збир на локални приказни, прослави и обичаи на алпските и супалпските народи кои живеат во Швајцарија. Швајцарија е составена од
 • рецептите и народните верувања во регионот. Британскиот фолклор вклучува англиски фолклор и ирски фолклор See discussion in, for example, Chainey 2018: 7 - 9
 • еврејско - шпанска усна традиција. Марангино е измислен лик во луканскиот фолклор Митот има заеднички карактеристики со Монакичо и особено е распространет
 • Холандија вклучува епови, легенди, бајки и усна традиција. Традиционално овој фолклор е напишан и говорен нахоландски јазик. Најстарите холандски народни песни
                                               

Немушт јазик

Сказната Немушт јазик е првпат објавена од страна на Вук Стефановиќ Караџиќ во Српске народне приповетке во 1853 година. Според Караџиќ, тој бајката ја забележал приказната од раскажувачот Грујо Механџиќ од Србобран. Во митолошка смисла, овој јазик претставува магичен елемент со кој одбраните луѓе се стекнуваат со натприродна моќ со која им се отвора пат кон сите знаења на светот. Во современата книжевност кај јужнословенските автори, оваа митолошка единица е често експлоатирана.

Users also searched:

...
...
...