Топ-100
Back

ⓘ Човекови права ..
                                               

Виенска декларација и програма за акција

Виенска декларација и програма за акција - декларација за човекови права усвоена со консензус на Светската конференција за човекови права на 25 јуни 1993 година во Виена, Австрија. Позицијата на Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации била препорачана со оваа Декларација и последователно создадена со Резолуцијата 48/121 на Генералното собрание.

                                               

Граѓански и политички права

Често се подигнуваат прашања за граѓански и политички права. На пример, до кој степен треба владата да се вмешува за да се заштитат лицата од прекршување на нивните права од стрена на други лица или од страна на корпорации, на пример како треба да се реши проблемот со дискриминација на работното место во приватниот сектор? Политичката теорија се справува со граѓански и политички права. Роберт Нозик и Џон Ролс искажуват спротиставени ставови во "Анархија, држава и утопија" на Нозик и "Теорија на правдата" на Ролс. Меѓу другите влијателни автори во оваа област се вбројуваат Весли Њукомб Хофи ...

                                               

Декларација за правата на човекот и граѓанинот

Декларацијата за правата на човекот и на граѓаните е еден од најважните документи на Француската револуција. Оваа повелба објаснува список на права. Сите мажи ги имаат овие права. Таа исто така зборува за некои права, што многу луѓе ги имаат заедно. Овој документ изворно е поврзан со идеите на природните права,односно правата кои важат за сите луѓе, како и во сите времиња и места. Тие, се вели, дека се правата на човечката природа. Последната верзија на Декларацијата, била прифатена на 26 август 1789 година, од страна на Народното Уставно собрание. Тоа било првото императивно нешто да се н ...

                                               

Декларација за независност на САД

Декларацијата за независност на САД - државотворен документ на САД усвоен од Континенталниот конгрес на 4 јули 1776 година, која прогласила дека тринаесетте американски колонии кои во тоа време биле во војна со Велика Британија повеќе не се дел од Британската Империја. Декларацијата требало да биде формално објаснение за причините поради кои Конгресот на 2 јули изгласал независност од Велика Британија, после повеќе од една година војување. Националниот празник на САД - Денот на независноста - се слави на 4 јули, денот кога е усвоена оваа Декларација. Творци на документот главно се Томас Џе ...

                                               

Ден на човековите права

Ден на човековите права - годишен празник кој се прославува низ светот на 10 декември секоја година. Датумот бил одбран во чест на прифаќањето и одобрувањето на Универзалната декларација за човековите права од страна на Генералното собрание на ООН на 10 декември 1948 година во Париз, прв глобален документ за човекови права и едно од првите големи достигнувања на новите Обединети нации. Официјалното создавање на овој ден се случило на 317. пленарен состанок на Генералното собрание на 4 декември 1950 година, кога Генералното собрание ја донело резолуцијата 423V, поканувајќи ги сите земји-чле ...

                                               

Детски права

Детски права - човекови права на децата со особен осврт на правата и посебната заштита и грижа којашто им се пружа на малолетните лица. Конвенцијата за правата на детето од 1989 година го дефинира детето како "секое човечко суштество под возраста од осумнаесет години, освен ако со закон кој се однесува на децата полнолетството не се стекнува порано". Детските права ги вклучуваат правата на спојување со обајцата родители и човеков идентитет, како и основните потреби за физичка заштита, прехрана, бесплатно образование, здравствена заштита, криминални закони кои се однесуваат на возраста и де ...

                                     

ⓘ Човекови права

 • права Машки права Женски права Архива на документи за човековите права на македонски јазик Човекови права - Списание за антиглобализам Човекови права
 • за човекови права е конвенција за заштита на човековите права донесена од страна на Советот на Европа во 1950 година. Основите на човековите права - почитувањето
 • слободата на печатот. Во 2007 имаше неколку групни убиства на новинари и судии. The Philippine Human Rights Report KARAPATAN - Алијанса за човекови права
 • Комисијата за човекови права на Обединетите нации UNCHR била функционална комисија во рамките на целокупната рамка на Обединетите нации од 1946 година
 • за човекови права на Обединетите нации, попозната како Канцеларија на Високиот комесар за човекови права ОХЦХР или Канцеларија на ООН за човекови права
 • Универзална декларација за човекови права УДХР - декларација донесена од Генералното собрание на Обединетите нации на 10 декември 1948 г. во дворецот
 • суд за правда, највисокиот суд на Европската Унија. Европскиот суд за човекови права англиски: European Court of Human Rights, француски: Cour européenne
 • Образованието за човекови права се дефинира како процес на учење што ги гради потребните знаења, вредности и владеење на човековите права од кои целта е
 • за човекови права била одржана од Обединетите нации во Виена, Австрија, од 14 до 25 јуни 1993 година. Тоа била првата конференција за човекови права што
 • свет. На својата XX сесија на 17 - 18 март 1964 година, Комисијата за човекови права на Обединетите нации ја разгледале одлуката на Генералното собрание
 • ратификувано речиси сите главни договори за човекови права на меѓународно и на европско ниво. Уставните и законските права на граѓаните кога им се повредени од
 • човекови права Како и да е, сѐ уште помеѓу полицијата и секторот за безбедност постојат проблеми. Челниците и задолжените сектори за човекови права
                                               

Ноќта на убиените поети

Ноќта на убиените поети се однесува на ноќта од 12 спрема 13 август 1952 година, кога тринаесет највидни еврејски писатели, поети, уметници, музичари и актери од СССР, тајно се погубени по наредба на Јосиф Сталин во подрумот на затворот Љубјанка во Москва. Десет "индустриски саботери" од Сталиновата автомобилска фабрика, сите Евреи, се убиени истата вечер. Меѓу жртвите се: Ицик Фефер Давид Бергелсон Перец Маркиш Соломон Лозовски Давид Хофштајн Борис Шимељиович Лајб Квитко Бенџамин Зускин

Users also searched:

...
...
...