Топ-100
Back

ⓘ Права ..
                                               

Говор на омраза

Говор на омраза - поим кој означува говор чија намера е да деградира, вознемири, или предизвика насилство или активности врз основа на предрасуди против лица или групи луѓе врз основа на нивната раса, род, возраст, етничка припадност, националност, религија, сексуална ориентација, родов идентитет, хендикеп, јазична способност, морални или политички ставови, социоекономска класа, занимање или изглед, ментален капацитет и било која друга особина. Терминот се однесува и на пишана и на усна комуникација, како и некои форми на однесување на јавно место. Говорот на омраза дејствува покрај законо ...

                                               

Економски, социјални и културни права

Економски, социјални и културни права се социо-економски човекови права, како што се право на образование, право на домување, право на соодветен животен век, право на здравје, права на жртвите и право на наука и култура. Економските, социјалните и културните права се признаваат и заштитени во меѓународни и регионални инструменти за човекови права. Земјите-членки имаат законска обврска да ги почитуваат, штитат и исполнуваат економските, социјалните и културните права и се очекува да преземат "прогресивно дејствување" кон нивното исполнување. Универзалната декларација за човекови права призн ...

                                               

Основни права

Некои универзално признати права кои се сметаат како основни, односно, содржани во Обединетите нации, Универзална декларација за човекови права, ОН Меѓународниот пакт за граѓански и политички права и ОН Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, го вклучуваат следново: Право на самоопределување Право на законска постапка Право на слобода на движење Право на мирно собирање Право на слобода на изразување Право на приватност Право на слобода на вероисповед Право на слобода на здружување Право на слобода Право на слобода на мисла

                                               

Прерогатив

Прерогатив е исклучително право дадено од страна на една влада или држава на некое лице или група, чија содржина е засебна од општите закони кои се уживаат во нормативната држава. Прерогативот често се среќавал кај феудалното право. Во колоквијална употреба, прерогатив значи егалитаријанска состојба на нечие право за самоопределба, како на пр. нечиј "прерогатив" да прави што сака. Ова е спротивно од значењето на зборот во правилна употреба - дека правото треба да се даде од горе, без разлика на личната самоопределба, за разлика од правата кои другите ги делат т.е. антиегалитаријанство.

                                               

Слобода на информации

Слобода на информации е слободата на една личност или народ да објавува и консумира информации. Владата на Обединетото Кралство го теоретизира како продолжување на слободата на говорот и основно човеково право. Признаено е во меѓународното право. Таа е поврзана со слободата на изразување, која може да се однесува на кој било медиум, било да е тоа усно, пишување, печатено, електронско или преку уметнички форми. Ова значи дека заштитата на слободата на говорот како право ги вклучува не само содржината, туку и средствата за изразување. Слободата на информации е посебен концепт кој понекогаш д ...

                                               

Човекови права

Права и слободи на човекот и граѓанинот - основните критериуми што ја отсликуваат улогата на човекот и граѓанинот во едно општество. Истовремено тие се најасниот показател за карактерот на власта. Колку се понапредни тие, толку повеќе ја стеснуваат можноста на власта за злоупотреби и арбитрарност кон правата и слободите на човекот.

                                               

Елица и Стојан

Елица и Стојан ― бугарско музичко дуо. Во 2007 година, Елица Тодорова и Стојан Јанкулов биле претставници за Бугарија на Евровизија 2007. Нивното 5-то место со песната "Вода" била највисокото пласирање на Бугарија се до Евровизија 2016. Во март 2013 година, двојката била избрана да ја претставува Бугарија по втор пат на Евровизија 2013, во Малме, Шведска. Тие настапиле во второто полуфинале на 16 мај 2013 година со песната "Само шампиони" но не се пласирале во финалето.

                                     

ⓘ Права

 • Поимот права може да се однесува на: Права геометрија бесширинска, бескрајно долга, совршено права линија Права на правни и физички лица природни
 • Права и слободи на човекот и граѓанинот - основните критериуми што ја отсликуваат улогата на човекот и граѓанинот во едно општество. Истовремено тие се
 • користење на дела кои се заштитени со авторски права кршење на екслузивните права на сопствениците на авторските права како што е правото да се репродуцира или
 • Универзална декларација за човекови права УДХР - декларација донесена од Генералното собрание на Обединетите нации на 10 декември 1948 г. во дворецот
 • Женски права - права и овластувања кои ги бараат жените и девојките низ светот и кои ја поставиле основата на движењето за женски права во 19 век, како
 • Граѓански и политички права - група права и слободи кои ги штитат лицата од владината и државната моќ. Во граѓанските и политичките права се вклучени: Обезбедување
 • човекови права е конвенција за заштита на човековите права донесена од страна на Советот на Европа во 1950 година. Основите на човековите права - почитувањето
 • наведува дека Филипините се одговрни за големи прекршувања на човековите права Се именуваат филипинските воени служби дека вршат репресии врз одредени
 • Движење за машки права - движење кое се однесува на заштита на мажите од општи социјални проблеми и посебни владини постапки кои влијаат неповолно или
 • права или права линија се опишува како бесширинска, бескрајно долга, совршено права линија, на која лежат бесконечно многу точки. Геометриско права е
 • помеѓу природните и законските права Природните права исто така наречени морални права или неоттуѓиви права се права кои не зависат од законот, обичаите
 • права се социо - економски човекови права како што се право на образование, право на домување, право на соодветен животен век, право на здравје, права

Users also searched:

...
...
...