Топ-100
Back

ⓘ Управување ..
                                               

Вето

Правото на вето на Советот за безбедност при Обединетите Нации се однесува правото на вето кое го имаат само петте постојани членки на Советот за Безбедност при Обединетите Нации, кое им овозможува да спречат усвојување на "значајна" нацрт резолуција, без оглед на нивото на меѓународна поддршка на истата. Ветото не се применува при процедурални гласања, што е значајно бидејќи постојаното членство на Советот за безбедност може да гласа против "процедурална" нацрт резолуција, без да го блокира нејзиното усвојување во Советот. Ветото се употребува кога некоја од постојаните членки т.н. П5, да ...

                                               

Владин орган

Владин орган - постојана или привремена организација, во владината машинерија која е одговорна за надгледување или администрирање на специфични функции од разни области. Иако некогаш се слични со надлежностите, сепак агенциите се разликуваат од министерствата и останати јавни органи и најчесто се користат како советодавни органи, иако ова секогаш не е многу јасно во пракса. Владин орган може да основа исклучиво владата на определена земја, агенциите се воспоставаат преку донесување на закон или пак со владина одлука, во зависност од правниот систем во една земја. Во Република Македонија, в ...

                                               

Сињорија (Фиренца)

Сињорија била владата на средновековна и ренесансна Фиренца. Таа се состоела од девет членови, наречени "приори", кои биле избирани од членовите на еснафите во градот: шест биле од поважните еснафи, а двајца од помалите. Деветтиот член бил гонфалониерот.

                                     

ⓘ Управување

  • Управување со софтверска конфигурација претставува употреба на стандарди и процедури и ги опфаќа следните области: започнување, еволуција, контролирање
  • Општествено уредување или облик на управување претставува збир од политички институции на власта во една држава која има за цел со нивна помош да раководи
  • Корпоративното управување обезбедува структура низ која целите на компанијата се воспоставуваат, се дефинираат средствата за постигнување на тие цели и
  • Корпоративно управување во банките англиски: Corporate governance in banks го претставува начинот на кој се воспоставува рамнотежа на интересите на различните
  • средства, брза наплата на побарувањата, навремено плаќање на обврските и управување со ликвидноста. Од друга страна, банките заработуваат големи провизии
  • од најзначајните карактеристики на компаниите со ефикасно корпоративно управување е нивната посветеност да одржуваат висок степен на транспарентност што
  • Систем за управување со содржини CMS е софтверска апликација која може да се користи за управување со создавање и модификација на дигиталната содржина
  • Цели на корпоративното управување да им помогне на компаниите, банките, да ја подобрат практиката на своето корпоративно управување да ги поддржи институциите
  • Административно управување - претставува систем на државно уредување по Втората светска војна во Југославија ДФЈ Средствата за производство преминале
  • рамките на своите граници еден општ контекст на династичкиот суверенитет на управување Централната власт на империјата била составена од султанот и неговите

Users also searched:

...
...
...