Топ-100
Back

ⓘ Општествени институции ..
                                     

ⓘ Општествени институции

 • Установа или институција - организации или механизми на општествена структура што го уредуваат однесувањето на две или повеќе личности. Се карактеризира
 • Општествени науки се група на академски дисциплини што ги проучуваат човечките аспекти на светот. Тие се засноваат на примена на научни методи во изучувањето
 • споредува со правниот систем, економски ситем, културен систем и други општествени системи. Тој е различен од нив, и општо се дефинира со скептар од лево
 • вклучувајќи ги корпоративните, академските, и религиските институции Се состои од општествени односи кои вклучуваат власт или моќ и се однесува на регулацијата
 • на државните институции градската заедница, претпријатијата, установите и други организации и заедници, политички организации, општествени организации
 • премиерот ги избира раководителите на Бугарската Народна Банка и на други институции определени со законот, да одлучува за војна и мир, да одлучува за воена
 • Општествено уредување или облик на управување претставува збир од политички институции на власта во една држава која има за цел со нивна помош да раководи со
 • движи од микро ниво на агенси и интеракција до макро ниво на системи и општествени структури. Социологијата е тематско и методолошки многу пространа дисциплина
 • се сместени разни лаборатории, библиотеки, администрации, спортски и општествени објекти итн. Започнувајќи од 2009 година, универзитетот има 3.945 студенти
 • програми за додипломски општествени студии за политички науки. Програмите за магистарски општествени студии или магистарски општествени студии за предавање
 •          Агрономија, растително производство и заштита на растенија -         Ветерина Општествени науки -         Економски науки финансии, менаџмент, банкарство, сметководтсво

Users also searched:

...