Топ-100
Back

ⓘ Инженерство ..
                                               

Автоматика

Автоматиката е научно-техничка дисциплина што ги проучува системите за регулирање и управување со технолошките процеси во индустријата и изработката со цел да се замени потребата од човечка работна сила. Ако механизацијата се занимава со пронаоѓање на машини кои би ја замениле човечката работна рака, автоматиката се занимава со пронаоѓање на контролни системи кои ќе ги управуваат тие машини. Со своето развивање автоматиката денес игра голема улога во светската економија. Инженерите постојано бараат начин како да создадат автоматски уреди со што фабриките ќе вршат поефикасна работа а со тоа ...

                                               

Етика на инженерство

Етика на инженерството е област во применета етика и систем на морални принципи кои се однесуваат на практиката на инженерството. Ова поле ги испитува и утврдува обврските на инженерите и на општеството, на нивните клиенти, како и на професијата. Како научна дисциплина етикиа на инжинерство е тесно поврзана со предмети како на пример филозофија на науката, на филозофија на инженерството и етика на технологијата.

                                               

Изработка на програмска опрема

За софтверско инженерство постојат повеќе дефиниции. Еве некои од нив: Софтверското инженерство е инженерска дисциплина што е посветена на сите аспекти на производство на софтвер, почнувајќи од неговата спецификација, па сè до негово одржување по пуштање во употреба. Софтверското инженерство е примена на системски, дисциплиниран и мерлив пристап кон развојот, распоредувањето и одржувањето на софтверот, и ова претставува примена на инженерство кај софтверот. Инженерска дисциплина затоа што се користат научни и математички принципи, компјутерска наука и други знаење од инженерството.

                                               

Компјутерска динамика на флуиди

Компјутерската динамика на флуиди е гранка на механиката на флуиди која користи бројчени методи и алгоритми да изучува феномени на движењето на флуиди. Компјутерите ги пресметуваат интеракциите на течностите и гасовите со различни површини на кои се поставени гранични услови. Со брзи суперкомпјутери, се постигнуваат попрецизни решенија. Моменталното истражување во областа развива софтвер со подобрена прецизност и брзина при комплексни симулации, како на пример движења на трансонични флуиди или турбулентни движења. Резултатите од овој софтвер мора да бидат потврдени преку експерименти во ве ...

                                               

Пионерско вовче

Пионерското вовче го добило името по кондуктерите кои биле пионери, деца на железничарите од блиската железничка колонија. Пионерите со железничка капа и пионерска марама биле одговорни за сигнализацијата за тргнување и застанување на возот. Неговата траса била од почетната станицата "Стив Наумов", во Градскиот парк во Скопје крај езерцето денешната кафеана "Езерце" низ густатата шума во тоа време на паркот, па по течението на Вардар и неговите плажи, преку железничкиот мост на Вардар до Ѓорче Петров и понатаму до излетничкото место Сарај и крајната станица "Борка Талевски" во село Глумово ...

                                               

Програмски барања

Софтверските барања се дел од софтверското инженерство што се занимава со описот, анализа, спецификација и валидација на барањата за софтверот. Спецификацијата на софтверските барања претставува почетна фаза во софтверскиот процес и претставува комплетно опишување на однесувањето на системот што треба да се создаде. Во тие барања е вклучено и множество на кориснички случаи, коишто ја опишуваат интеракцијата што ќе ја имаат корисниците со софтверот.

                                               

Скутер

Скутер е возило со две тркала, најчесто со мали димензии. Сите скутери го имаат монтирано моторот во делот под седиштето или на задната оска каде што се овозможува полесен пренос на силата на задното тркало. Сите понови модели на скутери имаат автоматски пренос на силата на задното тркало, додека постарите модели на Веспа, или некој нови "Ретро ” модели имаат мануелен пренос со комадни за менување на степените на левата рачка. Повеќето скутери се опремени со едноцилиндрични мотори од 30cc – 250cc а макси скутерите имаат двоцилиндрични мотори од 400cc па сè до 600 кубни сантиметри. Во сите ...

                                               

Сметачко инженерство

Компјутерско инженерство е дисциплина што ги комбинира Електроинженерството и Компјутерската наука. Компјутерските инженери вообичаено имаат обука во електроинженерството, Софтверски дизајн и интегрирање на хардвер и софтвер, наместо само електроинженерство или Софтверско инженерство. Компјутерските инженери се вклучени во многу аспекти на компјутерството, од дизајн на поединечни микрообработувачи, лични сметачи, суперкомпјутери, итн. Ова поле на инженерство не само што се фокусира на тоа како работат компјутерските системи, туку и на тоа како се интегрираат истите во поголемата слика на д ...

                                               

Статика

Статика е гранка на механиката која се занимава со анализа на оптоварување која делува на физички системи кои не доживуваат забрзување, туку се во статичка рамнотежа со околината. Кога во статична рамнотежа, забрзувањето на системот е нула и системот или е во мирување, или неговиот центар на маса се движи со постојана брзина. Примената на вториот закон на Њутн на систем дава: F = m a. {\displaystyle {\textbf {F}}=m{\textbf {a}}\.} Ознаката F е вкупниот број на сили кои дејствуваат на системот, m е масата на системот и а забрзувањето на системот. Сумата на силите ја даваат насоката и големи ...

                                     

ⓘ Инженерство

  • Инженерство или техника претставува примена на наука за постигнување на потребите на човештвото. Ова се остварува низ општо знаење, математика и практично
  • Компјутерско инженерство е дисциплина што ги комбинира Електроинженерството и Компјутерската наука. Компјутерските инженери вообичаено имаат обука во
  • Школата за инженерство при Брауновиот универзитет е академска единица на универзитетот, кој е сместен во Провиденс, Род Ајленд, САД. Таа нуди додипломски
  • За софтверско инженерство англиски: software engineering постојат повеќе дефиниции. Еве некои од нив: Софтверското инженерство е инженерска дисциплина
  • Генетско инженерство кое се нарекува и генетска модификација е директна манипулација на геномот на еден организам преку користење на биотехнологија
  • компјутерско инженерство ФИНКИ во Скопје е формиран врз основа на Законот за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство во состав
  • Машинство или машинско инженерство е инженерска струка. Таа ги спојува инженерската физика и математика со принципи од науката за материјали со цел да
  • неговите конструктивни делови се применуваат знаења од Геотехничкото инженерство Зградите и нивната конструкција имаат долга историја на градење со дрвени
  • Факултет за физичка култура Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Архитектонски факултет Градежен факултет Машински факултет Факултет за
  •          Применето инженерство заштита на животната и работната средина -         Машинство -         Мехатроника -         Графичко инженерство Медицински
Инженерство
                                               

Инженерство

Инженерство или техника претставува примена на наука за постигнување на потребите на човештвото. Ова се остварува низ општо знаење, математика и практично искуство применети во дизајнот на корисни предмети или процеси. Професионалните практичари на инженеринг се наречени инженери.

Users also searched:

...
...
...