Топ-100
Back

ⓘ Безбедност ..
                                               

Етички хакер

Етички хакер е компјутерски и мрежен експерт, кој ги напаѓа безбедносните системи со цел да најде недостатоци кои би можел да ги искористи неетичките хакери. Етичкиот хакер, всушност, работи за сопственикот на сигурносниот систем чии недостатоци се обидува да ги најде.

                                               

Информациска безбедност

Компоненти на Информациската безбедност или квалитети се т.е. Доверливост, Интегритет и Достапност. Информатичките системи може да се поделат на три главни компоненти – хардвер, софтвер и врски/комуникатори со цел да ги идентификуваат и применуваат стандардите на индустриска безбедност, како начин за заштита и спречување на три нивоа, физико, лично и организациско. Всушност постапките и стартегиите се спроведуваат со цел да им бидат доближени на луѓето начините за употреба на алатките за обезбедување безбедност на информациите во рамките на организациите. Под информациска безбедност се под ...

                                               

Историја на компјутерската етика

Компјутерската етика како наука е основана од страна на Норберт Винер, професор по математика и инженерство на Институтот за технологија во Масачусетс англиски: MIT, во раните 1940-ти. Науката која ја пропагирал Винер се викала кибернетика. И покрај тоа што ова се случувало во екот на Втората светска војна, Винер предвидел дека кибернетиката искомбинирана со електронски компјутери ќе има огромни општествени и етички импликации; и дека откако војната ќе заврши, светот ќе мине низ втора индустриска револуција, што ќе резултира со многу нови етички предизвици и шанси. Винер потоа ја објавил с ...

                                               

Јавка

Јавка, лозинка или лозунг – облик на тајни информации што треба да бидат познати за да се пристапи до одредени ресурси. Лозинката се чува од оние на кои не им е дозволен пристап до дадените ресурси, додека оние што се обидуваат да пристапат до ресурсите се проверуваат дали ја знаат лозинката или не, при што им се дозволува или одбива пристап до ресурсите. Во информатиката, лозинка е комбинација на знаци што сметачот ги памти или памти како да ја препознае лозинката, и секој пат кога некој корисник сака да пристапува до податоци под лозинка, од нив се бара да ја внесат таа лозинка, заштитув ...

                                               

Компјутерска етика

Компјутерската етика претставува множество на правила за коректно однесување во компјутерскиот свет. Употребата на компјутерите во денешно време е во пораст, затоа потребно е да постојат правила, или начини на однесување во компјутерскиот свет. Компјутерската етика се грижи за постоењето на тие правила. Таа ги подучува луѓето како да се однесуваат правилно кога користат компјутер. Со зголемување на употребата на компјутерите се зголемуваат и бројот на нормите кои ги воведува комјутерската етиката. Таа ни помага да ја зголемиме приватноста при користењето на комјпутерите, да се заштитиме од ...

                                               

Полиција

Полиција е тело на организирани службеници за одржување на граѓанскиот ред и јавната безбедност, примена на законот и истражување на криминалот. Заедничките карактеристики на повеќето полициски сили вклучуваат квазивоена организација, униформирани патроли и сили за контрола на сообраќајот, и цивилна облека на начин на одделенијата за криминална истрага и група на приоритети за применување кои се рефлектираат на животот во заедницата. Управувањето на полицијата може да биде централизирано на државно ниво сè до долу, или децентрализирано со локални полициски сили со широка автономија. Регрут ...

                                     

ⓘ Безбедност

  • Советот за безбедност на ОН е орган на Обединетите Нации кој има за задача да го одржува мирот и безбедноста помеѓу нациите. Иако другите органи на ОН
  • Управа за безбедност и контраразузнавање УБК порано Дирекција за безбедност и контраразузнавање ДБК - поранешна владина дирекција во рамките на Министерството
  • Безбедност на интернет е гранка на компјутерската безбедност конкретно поврзана со интернет. Нејзината цел е да се воспостават правила и мерки против нападите
  • Биро за јавна безбедност при МВР - орган на министерството за внатрешни работи под чија надлежност е униформираната полиција и кој ги врши полициските
  • Компоненти на Информациската безбедност или квалитети се т.е. Доверливост, Интегритет и Достапност ДИД Информатичките системи може да се поделат на
  • Управата за државна безбедност српскохрватски: Управа државне безбедности Uprava državne sigurnosti словенечки: Služba državne varnosti - југословенска
  • Во областа на вмрежувањето, специјалната областа на мрежна безбедност се состои од регулативи, како и полиси усвоени од страна на мрежен администратор
  • Советот за безбедност на Република Македонија го сочинуваат: претседателот на Републиката, претседателот на Собранието, претседателот на Владата, министрите
  • Пожарна безбедност претставува влог во заштитни мерки за спречување на иницијатива или зголемување на пожар. Вакви против - мерки се вршат преку инспекција
  • Факултетот за безбедност формиран е во 1977 година во состав на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита ЦОКБОС Долги
Пожарна безбедност
                                               

Пожарна безбедност

Пожарна безбедност претставува влог во заштитни мерки за спречување на иницијатива или зголемување на пожар. Вакви против-мерки се вршат преку инспекција на згради и школување.

Users also searched:

...
...
...