Топ-100
Back

ⓘ Империјализам ..
                                               

Список на територии окупирани од Јапонското Царство

Ова е список на региони окупирани или припоени кон Јапонското Царство до 1945 година, годината на крајот на Втората светска војна во Азија, по предавањето на Јапонија. Контролата над сите територии со исклучок на Јапонското копно биле отстапени од страна на Јапонија во Безусловното предавање по Втората светска војна и Договорот од Сан Франциско. Голем број на териториите окупирани од страна на САД по 1945 година и биле вратени на Јапонија, но се уште има голем број на спорни територии меѓу Јапонија и Русија, Јужна Кореја и Северна Кореја, на народна Република Кина и Тајван.

                                     

ⓘ Империјализам

 • Империјализам претставува стремеж за господарење над други народи, освојување и подјармување на други земји. Тоа е политичко однесување на една држава
 • маоизмот ова било критикувано како социјален империјализам Кон крајот на 1870 - тите, терминот империјализам бил воведен во англискиот јазик од страна
 • постои надворешна контрола преку колонијализам, експанционизам или империјализам Независноста може да се стекне преку де - колонизација, одделување или
 • држава. Овој поим првпат бил воведен за да се опише односот помеѓу Отоманското Царство и соседните области. Хегемонија Империјализам Сатрап Вазална држава
 • асимилација Американска култура Американски сон Американски империјализам Културен империјализам Глобализација Неоколонијализам Позападување вестернизација
 • територија од страна на европските сили за време на периодот на т.н. Нов империјализам во периодот помеѓу 1881 и 1914 година. Во 1870 година, само 10 од
 • Територијалните империи тежнеат да имаат континуирана територија. Империјализам Колонија Кралство Царство Список на империи definition of empire from
 • значење. Познато е дека, како бугарскиот, така и српскиот и грчкиот империјализам го одрекуваат постоењето на македонската нација. Според првиот Македонците
 • владеењето на Бенито Мусолини, Нацистичка Германија и Американскиот Империјализам New Oxford American Dictionary 2007 Online die.net dictionary American
 • рамнините. Предколонијалната историја се засновала на милитаризам, империјализам и насилство. Областа околу Ибадан, а самиот Ибадан, станале британски
 • задача си поставил да се бори против орудијата на големобугарскиот империјализам од групата на Тодор Александров, Александар Протогеров и Иван Михајлов