Топ-100
Back

ⓘ Воена наука ..
                                     

ⓘ Воена наука

  • обучување на воени старешини се трансформира во Воена академија. Воената академија е дефинирана како воена високо - образовна и научноистражувачка установа
  • Поткласа TX - Домаќинство Поткласа U - Воена наука општо Поткласа UA - Војска: Организација, распределување, воена ситуација Поткласа UB - Раководење со
  • потези на ниво на една организација се нарекува оперативна мобилност. Воена наука Многу од концептите, методите и системите кои ги поседува војската не
  • академија наука и уметности 1951 Српски етнографски зборник српски Akademija. стр. 62 64. Никодиновски, Борис 2000 Основи на воена географија
  • Добива основно образование во родното село. Од 1889 до 1895 година е на воена служба во Сливен. Како фелдфебел од бугарската армија Гоце Делчев го свртува
  • Военото училиште во Софија, кое го завршува во 1895 година и пристапува на воена служба во бугарската армија. Влегува во Македонскиот комитет. Во 1900 година
  • техники и модели ф унапредување и развивање на индустриска, медицинска, воена и друга практична примена на начела и техники од областа на физиката и астрономијата
  • општествената наука за воспитанието. Самиот поим за педагогија различно се дефинирал во различните периоди, што укажува на развојот на самата наука низ историјата
  • Бигла, Ресенско, 6 јули 1942 с. Сливово, Охридско, 18 јули 1943 бил воена единица на НОВ и ПОМ. Наскоро по формирањето, на 2 август, Илинден, ја уништил

Users also searched:

...