Топ-100
Back

ⓘ Воден сообраќај ..
                                               

Јазол (единица)

Јазол - единица за брзина еднаква на една морска милја на час. Меѓународната хидрографска организација, каде членуваат сите поморски држави, ја претпочита кратенката kn ; но, мошне застапена е и кратенката kt. Јазолот како не е SI-единица, но е прифатен за употреба со единиците на SI. Оваа единица наоѓа поширока примена во светот во области како метеорологијата, морепловството и воздухопловството. На пример, бродот кој патува со 1 јазол долж некој меридијан поминува 1 минута географска должина за еден час. Единицата е наречена по јазлите на јажето на чиј крај е приврзан исечок од талпа нар ...

                                               

Морепловство

Морепловство е дејност поврзана со транспорт на луѓе и носење стоки по морски пат, и зафаќа најмногу место во севкупен преглед. Текот на развојот се одвивал во три периоди: период на бродови со погон на силата на ветрот едрилици, период на бродови со механички погон. период на чамци и бродови на рачно управување веслање,

                                               

Пристаниште

Пристаниште е објект за прием на бродови и пренос на бродски товар и патници. Пристаништата вообичаено се сместени на работ на морето, океанот, река или езеро. Пристаништата често имаат опрема за манипулирање со товарот како нпр. специјални кранови и вилушкари кои се користат за товарење и растоварање на бродовите. Честопати фабрики за конзервирање на храна се наоѓаат во близина на пристаништата. Во пристаништата кајшто пристануваат големи бродови постојат посебно обучени пилоти и бродови-влекачи кои помагаат бродот безбедно да влезе во пристаништето и да застане до својот док. Пристаништа ...

                                               

Сплав

Сплав или скеле е рамна конструкција која плута и се употребува за воден транспорт. Ова е наједноставниот вид на пловило, кој се карактеризира со отсуството на труп. Наместо ова сплавовите се одржуваат во вода со помош на пловни материјали како дрво, запечатени буриња или пак напумпани воздушни комори. Традиционалните примитивни сплавови е прават од дрво или трски. Денешните сплавови користат понтони, барабани или пак блокови од стиропор. Сплавовите на надувување користат издржливи повеќеслојни гумирани платна. Зависно од употребата и големината, сплавот може да има и надградба, јарболи ил ...

                                               

Чамец

Чамец е пловно средство за пловење по вода, обично езеро или вода во заштитена крајбрежна област. Сепак, постојат китоловни чамци кои се спуштаат и управуваат од поголем брод и служат за пловење по морињата. Во морнарскиот лексикон, чамец е пловно средство доволно мало да биде носено од страна на брод. Чамците се применуваат за: Спорт, на пр. рибарење Превоз Извршување технички работи