Топ-100
Back

ⓘ Репродукција. За биолошка репрoдукција, видете размножување Репродукција e од латински re + pro + ductus. Pro+Duct - прозивод, направа Pro - за или кон, накај, ..
                                               

Копија

Поимот копија се користи во следните контексти: Копирање на документи; види Копи-пејст функција. Репродукција или факсимил, како на редок или скап предмет; реплика. Список на процеси за дуплицирање Фотокопирање, Xerox, Факс Копија пишана се однесува на пишаната содржина во голем број на контексти вклучувајќи магазини и реклами, како контраст на фотографии или други елементи на дизајн.

                                     

ⓘ Репродукција

За биолошка репрoдукција, видете размножување

Репродукција e од латински re + pro + ductus.

 • Pro+Duct - прозивод, направа
 • Pro - за или кон, накај, насочено кон.
 • Pro+Ductia - прави производи, произведува
 • Ductus или duct - води, водство, вод.
 • Re+Pro+Ductia - повторно создавање, создавање на исти нешта од почеток, повторено правење на еднаков примерок, размножување.

Во употреба ќе сретнеме:

 • Работиме колку за проста репродукција - без заработка но и без загуба, да се подмират трошоците, но нема заработка.
 • Купив репродукција од една слика од Мартиновски, масло на платно - друг сликар нацртал слика која била одамна нацртана.
 • Репродукција на јавни места е забранета - повторна изведба, повторно извршување/прикажување, вообичаен коментар за заштита на интелектуална сопственост
                                     
 • е непотребен во репродукција Таа вели дека тој е игнориран поради стравот од задоволство. Тоа е задоволство одделено од репродукција Тоа е стравот.
 • дефиниција на идеологија - види Идеологија како инструмент за општествена репродукција Идеологија Ideology - песна на британскиот рок - музичар Били Брег
 • користи CD - и и DVD - и, кои покрај можноста да се играат видеоигри, нудат и репродукција на ДВД филмови, што во Јапонија се покажало како полн погодок бидејќи
 • Информации за планирано родителство Вовед во животинска репродукција Придобивки на сексуалната репродукција Сексологиja - Сеопфатен портал Сексуално однесување
 • говор тој често означува каков било видеозапис или направа за негова репродукција Попознати аналогни формати на видеозапис за домашна употреба се: VHS
 • употребата на автоматско пишување autotype - репродукција на оригиналот, што е основа на модерната репродукција на слика за сите методи за печатење. 1884 првата
 • крајот на XIX век во Западна Европа и САД. Технологијата на снимање и репродукција на звукот настанала пред настанокот на првиот нем филм, но сè до 1920
 • пренос на аудио или видео на семрежјето. Означува прием и истовремена репродукција на аудио и видео податоци по пат на сметачка мрежа. Ова еквивалент на
 • физички промени преку кои детското тело станува возрасно тело способно за репродукција Пубертетот започнува со праќање на сигнали од хормоните во мозокот до
 • инсектите колонизираат нови растенија. Во умерените региони, фазата за репродукција е наесен, а инсектите често презимуваат како јајца. Лисните вошки се
 • состојба. Преод на стадиуми може да вклучи раст, асексуална репродукција или сексуална репродукција Во некои организми, различни генерации на видови успеваат
 • Поимот копија се користи во следните контексти: Репродукција или факсимил, како на редок или скап предмет реплика. Копи - пејст функција. Копирање на документи
 • се однесува на машките полови клетки. Во типологијата на сексуалната репродукција со поимите анисогамија anisogamy и оогамија oogamy е означена разликата

Users also searched:

...
...
...