Топ-100
Back

ⓘ Медицински специјалности ..
                                               

Бактериологија

Бактериологија - гранка на биологијата која е занимава со изучување на морфологијата, екологијата, генетиката и биохемијата на бактериите и нивните особини. Како оддел на микробиологијата, оваа дисциплина работи на распознавање, класификација и опис на разните видови бактерии. Нејзиниот делокруг во извесна мера се преклопува со другите микробиолошки дисциплини кои ги изучуваат другите ситни облици на живот во природата како праживотните, габите и вирусите. Во минатото овие два поима се користеле истозначно, иако денес бактериологијата се смета за посебна наука.

                                               

Козметологија

Козметологија - изучувањето и примената на третмани за убавина. Специјалните гранки вклучуваат фризерство, нега на кожа, козметика, маникир, педикир и електрологија.

                                     

ⓘ Медицински специјалности

 • вредности, но Јакоби сметала дека придонесот на жените во сите медицински специјалности треба да се смета за еквивалентен на мажите. Denise Grady November
 • категории на болести, видови на пациенти и методи на третман, познати како специјалности или да ја насочат нивната одговорност на обезбедување континуирана
 • третата и четвртата година се состои од клинички ротации низ најразлични специјалности по медицина. И за двете програми, најпрвин е потребно да се дипломира
 • психотерапија.Во САД, психологијата на советување, како и многу други модерни специјалности и дисциплини на психологијата, започнале како резултат на втората Светска
 • здравствени работници, лекари од сите специјалности специјалисти и супспецијалисти, доктори на науки, магистри, медицински техничари, административен, технички
 • и невропатологијата се медицински специјалности кои попрецизно ги одредуваат болестите на нервниот систем. Овие специјалности исто така се однесуваат
 • грижат кардиолози кои соработуваат со здравствени работници од други специјалности како што се: хирургија, радиологија итн. со цел да се дијагнозира или
 • работни терапевти, медицински сестри, психолози, социјални работници, протетичари - ортотичари и со лекари од сродни специјалности Како коринсици на физикалната
 • донесена одлука за проширување на обемот на eMedicine, ефективно на сите специјалности Неколку години биле потрошени за создавање на табели на содржини, регрутирање
 • од факултетите имаат структура составена од оддели, одделенија или специјалности нудејќи можности за студирање и истражување на додипломски и постдипломски
 • СССР и руската Империја кои се родени во 1757 - 1950. Лекари од сите специјалности кои се наведени тука. Меѓу нив, Сергеј Корсаков, Иван Павлов, Николај
 • Специјалност во медицината е гранка на медицинската наука, за разлика од општата пракса. По завршувањето на медицинско школо, лекарите или хирурзите обично
 • факултети, отсеци и смерови за кои биле потребени експерти за потесни специјалности Наставно - научните активности на факултетот се реализирани со изведување
Паразитологија
                                               

Паразитологија

Паразитологија - наука за паразитите, нивните домаќини и врската помеѓу нив. Паразити може да бидат најразлични црви и праживотни кои може да се јават кај растенијата, животните и човекот. Човекот е домаќин за околу 300 видови на паразитски црви и околу 70 видови на праживотни.

                                               

Специјалност (медицина)

Специјалност во медицината е гранка на медицинската наука, за разлика од општата пракса. По завршувањето на медицинско школо, лекарите или хирурзите обично го продолжуваат своето медицинско образование во специфична специјалност на медицината преку комплетирање на повеќегодишна специјализација. Докторите кои се вклучуваат во определена медицинска специјалност се наречени специјализанти.