Топ-100
Back

ⓘ Историја на книжевноста ..
                                               

Германска книжевност

Германската книжевност ги сочинува оние литературни текстови напишани на германски јазик. Тешко е да се периодизира оваа литература, но тука ќе бидат наведени периодите кои најчесто се користат за опишување на развитокот на германската литература.

                                               

Средновековна книжевност

Средновековната книжевност е создадена во духот на актуелните општествени сознанија со доминантен акцент на црковната христијанска идеологија. Средновековните романи и раскази биле омилен жанр, покрај христијанските и библиските содржини.

                                               

Книжевен музеј на модерната

Книжевен музеј на модерната - музеј посветен на книжевноста на модернизмот во состав на Германскиот книжевен архив во градот Марбах на Некар, Германија Музејот е отворен во септември 2006 г. и е дело на архитектот Дејвид Чиперфилд, поради кое во 2007 ја освоил престижната Стерлингова награда. Изградбата чинела 10 милиони евра. Изведувач е Leonard Weiss GmbH, а инженерското решение е на Ingenieurgruppe Bauen. Сместен е на карпеста висорамнина во пејзажниот парк во Марбах и гледа на долината на реката Некар. Во музејот се изложени и со архивирани ракописи и материјали поврзани знаменити книж ...

                                               

Мит

Мит е грчки збор што значи раскажување. Митот претставува склоп од еден или повеќе симболи, ставени во форма за искажување на расказ. Мит претставува приказна за јунаци богови и херои. Митологија е збир од повеќе митови на една култура. Според авторството митот спаѓа во анонимното усно творештво.

                                               

Отоманска проза

Грубо кажано, прозата на Отоманското Царство може да се подели во согласност со два обемни периоди: рана османлиска проза, напишана пред 19 век и исклучиво стручна литература по природа, и подоцна османлиска проза, која се протегала од периодот на реформа на Танзимат во средината на 19 век до конечниот пад на Отоманското Царство во 1922 година, во која за првпат била воведена прозна белетристика.

                                               

Разговори со Гете

"Разговори со Гете во последните години од неговиот живот" - книга на германскиот писател Јохан Петер Екерман во која се опишани погледите и ставовите на Гете во последните девет години од неговиот живот, односно во периодот кога Екерман му служел на Гете како личен секретар. Првото издание на книгата е објавено во 1836 година, а во 1848 година се појавило и проширеното издание кое содржело уште еден том.

                                               

Римска книжевност

Римската или латинската литература се развивала под влијание на хеленската и затоа нејзината вредност е двојна - таа не е само одраз на развитокот на римското робовладетелско општество, туку е и ризница во која се сочувани некои дела на хеленски научници и поети, чии оригинали се изгубени. Римската литература може да се подели на неколку периоди: докласичен до 80 г. п.н.е., класичен од 80 п.н.е. до 120 г. и посткласичен период од 120 г. до почетокот на VI век. Според ова, таа опфаќа цели осум векови. Римската литература настанува при крајот на Првата пунска војна и потоа се раширува, но се ...

                                               

Старогрчка книжевност

Старогрчката книжевност се однесува на книжевноста напишана на старогрчки грчки јазик, од најстарите текстови до подемот на Византиското Царство. Најстарите сочувани дела на старогрчката литература се две епски песни Илијада и Одисеја. Овие два епа, заедно со Хомеровите химни и две поеми на Хесиод, Теогонија и Дела и дни, ја сочинуваат основата на старогрчката книжевна традиција. Лирските поети Сафо, Алкеј и Пиндар биле мошне влијателни во текот на раниот развој на грчката поетска традиција. Есхил е најстариот грчки трагичар чии драми се сочувани до денес. Софокле е познат по неговите траг ...

                                     

ⓘ Историја на книжевноста

  • библиотека Памтење на светот Сè до седумдесеттите години на XVIII век, просветата и книжевноста го задржале претежно доминантното влијание на црквата. Училиштата
  • направена религиозна студија од страна на Римокатоличката црква за историја на папството. Врз основа на истите податоци, на папскиот стол се качиле вкупно 265
  • книжевната историја Во продолжение, пост - модернистистичките книжевни критики се заитересирале за врската помеѓу книжевноста и општествената историја вклучувајќи
  • во некои случаи и на целиот свет. Таа се остварувала во разните области на човечките активности, вклучувајќи ја музиката, книжевноста филмот, ликовната
  • мера се овоплотува во ликовните уметности, музиката и книжевноста но има големо влијание и на историографијата, образованието и природознанието. Влијанието
  • акдемија на науките и книжевноста Посетено на 26 март 2014. Добитник на Абеловата награда за 2015 г. Норвешка акдемија на науките и книжевноста Посетено
  • социологијата и интелектуалната историја и наместо тоа, да постави акцент на карактеристичните идеи на книжевноста т.е. на уметнички средства својствени
  • Настанала во почетокот на ренесанса паралелно со романот во времето на секуларизацијата и десакрализацијата на книжевноста За прв автор на новели се смета Џовани
  • Методиј на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје, предавал Усна народна книжевност. Завршил Филозофски факултет група Историја на книжевноста на народите
Песна за Хилдебранд
                                               

Песна за Хилдебранд

Песната за Хилдебранд е херојска песна напишана на стар високогермански алитеративен стих. Тој е еден од најраните книжевни дела на германски и раскажува за трагичната завршница на битката помеѓу син и неговиот непрепознат татко. Оваа песна е единствениот зачуван примерок на германски јазик на жанр кој би морал да биде многу важен во усната литература на германските племиња.

Хелијанд
                                               

Хелијанд

Хелијанд е епска поема на старосаксонски јазик напишана околу 825 година. Насловот значи "спасител" на старосаксонски и го опишува животот на Исус во алитеративен стих стил на германската сага. Хелијанд е најголемото дело на пишан старосаксонски јазик. Оригиналот имал околу 6000 редови, од кои четири нецелосни фрагменти се најдени. Делото било под редакција на Луис Пиуски. За првпат делото било испечатено во 1562 од страна на Матијас Флациус.

Users also searched:

...
...
...