Топ-100
Back

ⓘ Политички идеологии ..
                                               

Интелектуализам

Интелектуализам - поим којшто подразбира меѓусебно поврзани психолошки дејствија кои ја нагласуваат употребата, развојот и примената на интелектот; како и умствениот живот на еден интелектуалец. Во полето на филозофијата," интелектуализам” е синонимно со рационализмот, односно идејата дека знаењето се изведува од разумот. Кончено, поимот интелектуализам може да има и општествено негативна конотација кога станува збор за маж или жена, кои даваат "премногу внимание на размислувањето", а кои покажуваат "отсуство на грижа и чувства".

                                               

Капитализам

Капитализам е економски систем кој се заснова на приватната сопственост на средствата за производство, со цел за да се прави профит. Централните елементи на капитализмот вклучуваат акумулација на капиталот, конкурентни пазари и систем на цени. Меѓутоа, постојат неколку варијанти на капитализмот, вклучувајќи ги лезеферот, социјалниот и државниот капитализам. Капитализмот се смета дека се применувал во различни историски случаи, кои се разликуваат во времето, географијата, политиката и културата. Постои општа согласност дека капитализмот станал доминантен во Западниот свет по крајот на феуда ...

                                               

Маскулизам

Маскулизмот или маскулинизамот може различно да се однесуваат на идеологијата и социо-политичкото движење што има за цел да го елиминира сексизмот против мажите и да ги изедначи нивните права со жените; и придржувањето кон или промовирање на атрибути кои се сметаат за типични за мажи и момчиња. Термините исто така може да се однесуваат на движењето за машки права или движењето на мажите, како и на гранка на антифеминизамот.

                                               

Монархизам

Монархизам - застапување на воспоставувањето, зачувувањето или враќањето на монархијата како општествено уредување во една земја. Монархист е лице кое го поддржува ова општествено уредување од принцип, независно од личноста, монархот. Во овој систем, монархот може да биде лице кое е веќе на престолот, претендент, или некој кој би бил на престолот, но е тргнат. Лицето кое се повикува на своето право на престолот чиј предок бил тргнат се нарекува "претендент". Според некои, моархизмот се фокусира на системот на монархија, велат дека поимот монархист не е истоветен со поимот ројалист. Монархи ...

                                               

Националсоцијализам

Националсоцијализам или Нацизам главно се однесува на тоталитаристичката идеологија и дејствување на Нацистичката партија на чело со Адолф Хитлер. Исто така, овој израз се однесува и на политиката на владата на Германија од 1933 до 1945 година, периодот во германската историја познат како Нацистичка Германија или "Третиот Рајх".

                                               

Феминизам

Феминизам - хетероген поим од социјални теории, политички движења и морална филозофија што се занимаваат со културните, политичките и економските аспекти на нерамноправноста на жените во однос на мажите. Додека генерално даваат критика на општествените односи, многу застапници на феминизмот се фокусираат и на анализа на половите нееднаквости и унапредувањето на правата и интересите на жените. Феминистичката теорија се стреми да ја разбере природата на половата нееднаквост и се фокусира на половата политика, односите на моќ и сексуалност. Феминистичкиот политички активизам се бори за теми к ...

                                               

Четири основни начела

Четири основни начела - искажувања на кинескиот водач Денг Сјаопинг прогласени на 30 март 1979 г. и претставуваат четири неоспорни теми на кои во Кина не смее да се расправа. Тие се следниве: придржување кон водството на Комунистичката партија на Кина и придржување кон народната демократска диктатура придржување кон социјалистичкиот пат придржување кон Маркстистичко-ленинистичко-маоистичката мисла Овие четири начела се всушност олабавување на контролата врз идеологијата во земјата. Самото истакнување на овие начела подразбира дека неоспорни се само овие четири тематики, но дека сите други ...

                                     

ⓘ Политички идеологии

  • практичниот политички живот во голем број на групи секоја група содржи идеологии кои се поврзани меѓусебно. Насловите се однесуваат на најпознатите идеологии од
  • изрази кои се користат за означување на крајниот десен спектар на политички идеологии Екстремно десничарската политика честопати вклучува супремизам
  • екоцентрични политички идеологии вклучувајќи го и екофеминизмот, еко - социјализмот и зелениот анархизам, но постои дебата за тоа до кој степен овие идеологии може
  • термин фашизам почнал да означува цела класа на авторитарни политички идеологии партии и политички системи. Најпознатите вакви партии, создадени по Првата
  • администрацијата, транспортот, социјална помош и други. Различни политички идеологии имаат различни видувања за тоа што владата може, а шта не може да
  • социјалистичка идеологија, туку само за повеќе социјалистички идеологии Социјалистичките идеологии меѓу себе се разликуваат речиси по сите прашања кои нивните
  • 1970 - ти каде што музичката мисла е длабоко поврзана со неговите социо - политички идеологии со најчеста примена на додекафонијата и сериализмот и 2. период од
  • станаа антигеј ставовите се повеќе централни за конзервативните политички и религиозни идеологии уште од 1980 - тите години, овие недостатоци станаа се повеќе
  • смета за утописки и авторитарни. Некои идеологии како христијанската демократија, ги комбинираат двете политички крила - тврди Џефри.К.Робертс и Патриша
  • изјавил по природа не сум политички активист, туку политички филозоф Бут изјавил дека и социјализмот и исламот како идеологии се подеднакво незамисливи
                                               

Демохристијанство

Демохристијанство или христијанска демократија - политичка идеологија која ги синтетизира идеалите на христијанството и демократијата. Се појавува во Европа во XIX век под влијание на конзервативизмот и католичкото општествено учење. По нејзиното проширување, усвоена е во многу земји во светот со значајно христијанско население. Најистакнат претставник на оваа идеологија во Македонија е партијата ВМРО-ДПМНЕ.

Users also searched:

...
...
...