Топ-100
Back

ⓘ Слив. Под поимот Слив се подразбира дел од територијата на која водите од атмосферски врнежи, од подземни води и извори се сливаат во еден водотек преку кој се ..
Слив
                                     

ⓘ Слив

Под поимот Слив се подразбира дел од територијата на која водите од атмосферски врнежи, од подземни води и извори се сливаат во еден водотек преку кој се влеваат во некое море. Во Македонија се: Егејски, Јадрански и Црноморски слив. Само мал дел од територијата на соседните земји припаѓа на овие сливови. Егејскиот слив опфаќа 87% од водите во република Македонија. Во Егејскиот слив припаѓаат сливовите на реките Вардар и Струмица. Во Јадранскиот речен слив припаѓаат реките Црн Дрим, Радика и Сатеска како и непосредниот слив на Охридското и непосредниот слив на Преспанското Езеро.

                                     
 • Вајоминшки Слив географска област низ која поминува континенталната поделба на Америка. Регионот ги вклучува Вашакискиот Слив и Големиот Одделувачки Слив и е
 • Полабље е регион во речниот слив на на Лабе, во областа на денешна Чешка и Германија Во средниот век германската Полабље била населена во Поља Словенците
 • Брегалница. Сливот на Брегалница според Проектот за управување со речниот слив на Брегалница, опфаќа територија од 4.307 км2, што е околу 21 од сливот
 • река во Македонија и Србија, лева притока на реката Вардар. Нејзиниот слив зафаќа површина од 3.140 км2 1.247 км2 во Србија и 1.893 км2 во Македонија
 • слив е претставен преку целиот речен слив на реката Бел Дрим во Метохија, црноморскиот преку реките Ибар и Биначка Морава во Косово, а егејскиот слив
 • Река се наоѓа во централниот дел на Шар Планина и има површина на речниот слив од 61, 46 км2. Настанува со спојување на Слапска Река и Езерска Река, чии
 • Македонија и воопшто целиот регион Македонија. Долга е 388 км и нејзиниот речен слив опфаќа површина од приближно 25.000 км2. Извира во Гостиварско и завршува
 • Дрина - река од Црноморсикт слив а настанува со спојување на реките Тара и Пива кај Шчепанското Поле надморска височина 470 м Долга е 346 км, а сливното
 • Неродимка по пат на бифуркација дава вода на Црноморскиот слив преку реката Ибар и на Егејскиот речен слив преку реката Лепенец Радика е единствената река
 • 44 км2. За екологијата доста значајно е префрлањето на води од еден во друг слив Досега вакво префрлање има од сливот на река Радика во сливот на река Вардар
 • Неговиот слив се натпреварува со Дунав за вода како резултат на тоа, многу од нејзините граници се идентични со оние од Европскиот слив Мајна започнува
 • Брвеница, каде во минатото поради затрупаност, реката се излевала. На самиот слив во Вардар, покрај реката се наоѓа археолошкото наоѓалиште Тумба, кој претставува
Мурафа (река)
                                               

Мурафа (река)

Географічна енциклопедія України: / редкол.: О. М. Маринич відповід. ред. та ін. - К., 1989 - 1993. - 33 000 екз. - ISBN 5-88500-015-8. Українська радянська енциклопедія: у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. - 2-ге вид. - К.: Головна редакція УРЕ, 1974–1985., Т. 7., К., 1982, стор. 175

Users also searched:

...
...
...