Топ-100
Back

ⓘ Меѓународни односи. Meѓународни односи претставува учење за надворешните работи и глобалните прашања помеѓу одредени држави во меѓународниот систем, вклучувајќи ..
Меѓународни односи
                                     

ⓘ Меѓународни односи

Meѓународни односи претставува учење за надворешните работи и глобалните прашања помеѓу одредени држави во меѓународниот систем, вклучувајќи ги улогите на државите, внатрешно-владините организации, невладините организации и мултинационалните корпорации. Тоа е академско и јавна стратегија, и може да биде позитивна и негативна, затоа што и двете стратегии бараат да се анализира и формулира надворешната политика на одредени држави. Често се смета како гранка на политичките науки. Со исклучок на политичките науки, МО се интересираат за различни области како што се: економија, историја, право, филозофија, географија, социологија, антропологија, психологија и културните науки. Вклучуваат и разновиден асортиман на избор на прашања кои ги вклучуваат но не ограничуваат со: глобализација, државна независност, еколошки развој, нуклеарна распространетост, национализам, економски развој, финансии на глобално ниво, тероризам, организиран криминал, човекова безбедност и надворешен интервенциона...

                                     
 • Меѓународни води или отворено море - водна површина која се наоѓа вон управната надлежност на било која поединечна земја. Такви површини можат да бидат
 • Постмодернизмот како приод кон меѓународните односи е присутен во политиколошката мисла уште од 1980 - тите години. Постојат различни правци на размислување
 • воспоставила дипломатски односи МНР Македонија Политика на Македонија Мултилатерални односи на Македонија, МНР Билатералмни односи на Македонија, МНР Дипломатски
 • Македонско - американските врски и односи започнуваат како трговски во 1776 г. Првата политичка активност СAД ја преземаат на Цариградската конференција
 • меѓународните политички односи посебно меѓународните односи на државите, а во поново време и со односите сврзани со дипломатски меѓународни организации и нивното
 • традиционално добри и развиени односи Република Македонија активно учествува во работата на сите значајни меѓународни организации, како на глобално ниво
 • 1977 е унгарска политичарка, државен Министер за семејство, млади и меѓународни односи од 2018 година, потпретседател на Фидес од 2017 година. Помеѓу 1992
 • или меѓународни организации и држави односно меѓународни организации и меѓународни организации. Субјектите на правото се држави и меѓународни организации
 • Руско - естонските односи руски: Российско - эстонские отношения се надворешни односи меѓу Естонија и Руската Федерација. Дипломатски односи меѓу РСФСР и Естонија
 • развивање и зацврстување на пријателски односи и мирољубива рамноправна соработка со други држави и меѓународни организации и асоцијации и за афирмирање
 • е македонски политичар. Фрчкоски е професор по меѓународно право, меѓународни односи и Современи политички теории на Правниот факултет во Скопје, Универзитет