Топ-100
Back

ⓘ Математички награди ..
                                               

Абелова награда

Абелова награда - меѓународна награда која секоја година ја доделува кралот на Норвешка на еден или повеќе истакнати математичари. Го носи името на норвешкиот математичар Нилс Хенрик Абел. Оваа награда се смета за "Нобелова награда за математика" и се вбројува меѓу најпрестижните математички награди. Наградата е и парична, со износ од 684.000 евра. Добитниците секоја година ги прогласува Норвешката академија на науките откако изборот ќе го направи одбор од пет меѓународни математичари. На чело на одборот стои математичарот Кристијан Сејп. Паричниот износ на наградата е сличен на оној на Но ...

                                               

Филдсов медал

Филдсов медал анг. Fields Medal - награда што се доделува на двајца, тројца или четворица математичари не постари од 40 години на Меѓународниот конгрес на Меѓународниот математички сојуз IMU на секои четири години. Наградата го носи името на канадскиот математичар Џон Чарлс Филдс кој го дал својот имот за финансирање на наградата. Филдсовиот медал се смета за највисоката награда што може да ја добие еден математичар. Паричната награда изнесува 15.000 канадски долари. Првиот медал е доделен во 1936 г. на финскиот математичар Ларс Алфорс и американскиот математичар Џеси Даглас, а од 1950 поч ...

                                     

ⓘ Математички награди

 • Бари 19 август 2010 Доделени Филдсови медали и други врвни математички награди Science NOW. Посетено на 19 август 2010. англиски Monastyrsky
 • Нобелова награда за математика и се вбројува меѓу најпрестижните математички награди Наградата е и парична, со износ од 684.000 евра 2009 г. Добитниците
 • секциски водач и во 1940 бил награден со диплома за доктор по физичко - математички науки. Во 1953, станал професор по експериментална физика. Во почетокот
 • многу литературни, рецитаторски, математички уметнички, спортски и сообраќајни натпревари каде што освоиле неколку награди Регистар на основни училишта
 • физиката, хемијата, медицината, книжевноста, мирот и економијата Нобеловите награди им се доделуваат генерално на луѓе или во случајот на Нобеловата награда
 • дифузија кај плазма, во 1955 година го стекнува и докторатот за физички и математички науки на темата квантна електродинамика при високи енергии. Од 1965 до
 • година. Потоа се запишал на студии на Групата за географија при Природно - математички факултет во Скопје, кои успешно ги завршил во учебната 1968 69 г. По
 • водство во развојот на добра практика меѓу одделенијата за математички науки Список на награди за математика LMS prizes - details and regulations London
 • Уредувачки одбор на научното списание Прилози MANU, Одделение за Приридоно - математички и биотехнички науки и Одделение за медицински науки Hacquetia Словенија
 • Македонија. Родена е на 16 октомври 1954 година во Скопје. Завршила Природно - математички факултет во Скопје. Постдипломски студии по Физика на внатрешноста на
 • Вилијамс, Мини Драјвер и Бен Афлек. Филмот е добитник на повеќе награди меѓу кои и две награди Оскар Вил Хантинг е бунтовно момче на возраст од 20 години
                                               

Бојаиева награда

Меѓународна награда за математика "Јанош Бојаи" или Бојаиева награда - меѓународна награда за математичари која на Унгарската академија на науките. Се доделува на секои пет години на математичари кои издале своја монографија во која се опишуваат нивните исклучителни придонеси за математиката во текот на изминатата деценија. Наградата е наречена во чест на истакнатиот унгарски математичар Јанош Бојаи 1802-1860.

Users also searched:

...