Топ-100
Back

ⓘ Научни награди ..
                                               

Балцанова награда

Балцанова награда - доделена годишно од Меѓународната фондација Балцан на луѓе или организации кои имаат исклчителни достигнувања во областа на општествените и природните науки и културата, како и за исклучителни напори за мир меѓу луѓето. Секоја година се избираат полиња прифатливи за награда за наредната година и се одредува висината на истата. Од 2001 година, паричната награда изнесува 1 милион швајцарски франци, под услов половина од истите да се искористат за проекти во кои се вклучени млади истражувачи.

                                     

ⓘ Научни награди

  • април или првата недела од мај. Претставуваат награди кои се доделуваат на поединци, претпријатија или научни установи кои помогнале во развојот на телевизиската
  • Пожртвуваниот и богат труд на акад. Патон е обележен со бројни научни и државни признанија и награди Тој е награден со Златни медали М. В. Ломоносов и С. И
  • периодот 1992 - 1999 е и негов претседател. Ксенте Богоев е автор на 250 научни и стручни трудови. Основоположник е на научните дисциплини од областа на
  • и биологија Награди Ингвар Линдквист за наставници од областа на физиката, хемијата, биологијата и математиката. Ова се тековните научни списанија на
  • електроцентрали, моделирање на процесите на мозочните клетки и др.Главните научни придонеси се однесуваат на нуклеарната техника метод на Поп - Јорданов
  • повеќе научни друштва и асоцијации. Претседател е на Научното здружение на гастроентерохепатолозите на Македонија и организатор на три научни симпозиуми
  • награда и им се доделува секоја година во почетокот на октомври на десет научни достигнувања кои најпрво ги тераат луѓето на смеа, а потоа и на размислување
  • Св. Кирил и Методиј во Скопје. Носител е на повеќе државни и научни признанија и награди Ристовски, Блаже, ed. 2009 Михаилов Македонска енциклопедија
  • образованието од областа на хемијата во Македонија. Тој е автор на околу 202 научни трудови кои се печатени главно во меѓународни списанија и на 15 учебници