Топ-100
Back

ⓘ Соодноси ..
                                     

ⓘ Соодноси

  • Беванда алкохолен пијалак од вино и вода во различни соодноси Се подготвува непосредно пред пиење. Се користи во приморска Хрватска од каде што стигнал
  • Бездимензионалните величини честопати се дефинираат како производи или соодноси на величини што не се бездимензионални, но чии димензии се поништуваат
  • пара на два двојни оператора, каде секој оператор е негација на другиот, соодноси кои Аристотел ги резимира како логички квадрат на спротивности. Аристотел
  • материјали, особено метали. Главна цел е да се пронајадат квантитативни соодноси меѓу својствата кои може да се измерат од микроструктурата на материјалите
  • Кестнер не го изолира детето од средината, туку секогаш го согледува во соодноси во интеракции. Тоа конкретно се гледа од неговиот роман Летечкиот клас
  • покажува многу големи или пак мали броеви, и можноста да извржи неколку соодноси со просто собирање и одземање. Промената на моќноста од страна на фактор
  • се огледува во распределбата на климатските влага, топлина и нивните соодноси и др. чинители на земјината површина. Времето за развиток на зрелиот почвен
  • а Сиетл успеале драстично да се подобрат забележувајќи респектабилни соодноси 52 30 и 48 34 во текот на следните две години. NBA History: Teams NBA
  • книжевност меѓу кои и сосема поинаква анализа и коментар, засновани на разни соодноси изразени математички, на елементите на драмата, за драмата Дупло дно
  • геометриски објекти наречени фрактали. Помагаат да се опишат фреквенциските соодноси на музичките интервали, се јавуваат во формулите за броење на примарни

Users also searched:

...