Топ-100
Back

ⓘ Медиуми ..
                                               

Весник

Весници се печатени медиуми кои објавуваат разни вести од друштвениот, политичкиот, културниот и спортскиот живот, извештаи од дневните случувања, донесуваат приказни, романи и стрипови, објавуваат огласи, реклами итн. Новинари се луѓе кои се за своја професија одбрале пишување на весници. Дејноста на пишување и издавање на весници се вика новинарство.

                                               

Интернет протокол телевизија

IPTV е систем каде дигиталната телевизија се трансмитува преку Internet Protocol. Може да се каже дека ИПТВ е телевизија која наместо да биде пренесувана преку стандадните предаватели се предава низ интернет мрежата. Доволно е да се има телефонска линија и АДСЛ за да може да се употребува оваа услуга. Најчесто ИПТВ доаѓа во пакет со Video on Demand или со VoIP. Комерцијалното спојување на ИПТВ, VoIP и интернет пристапот уште се нарекува "Трипл Плеј" сервис. ИПТВ користи двонасочен дигитален сигнал кој се пренесува преку телефонска линија или интернет врска и сет-топ-бокс STB, т.е. рисивер ...

                                               

Масовни комуникации и нивни карактеристики

Масовните комуникации се карактеристична појава за современото општество и најчесто се поврзани со медиумите за масовно информирање и комуницирање. Публиката е анонимна, непозната и нејзиниот состав непрестајно се испитува, и, на некој начин, се пребројува од страна на медиумите за масовно комуницирање; Масовното комуницирање претставува постоење комплексна формална организација во која работат голем број новинари и други професионалци од областа на информациите, кои го обезбедуваат производството на соопштенијата иа на другите коминикациски содржини, како и менаџерски тим, кој ги обезбеду ...

                                               

Масовни медиуми

Масовни медиуми или јавни гласила - поим кој најчесто се користи за да се означи оној дел од медиумите кои допираат до многу голема публика. Терминот бил искован во 1920-тите со појавата на националните радио-мрежи и весниците и списанијата со масовна дистрибуција. Публиката на масовните медиуми е разгледувана од некои теоратичари како масовно општество со посебни особини, меѓу кои атомизација и недостиг на општествени врски, што го прават посебно подложно на влијанието на модерните мас-медиумски техники како рекламирањето и пропагандата.

                                               

Медиумска организација за Југоисточна Европа

Медиумската организација за Југоисточна Европа била основана од претставници на 23 медиумски организации од девет земји од југоисточна Европа на 14-15 октомври 2000. година. Генерален секретар Оливер Вујовиќ. Организацијата е регионална, невладина, непрофитна мрежа на уредници, директори на медиуми и угледни новинари од списанија, радио и ТВ станици, новински агенции и нови медиуми од југоисточна Европа. Преку своите комитети СЕЕМО настојува да воспостави мост помеѓу активностите на медиумите во светот и развојот на медиумите во регионот. Една од главните активности на СЕЕМО е заштита на с ...

                                               

Новинска патка

Новинска или новинарска патка - жаргонски израз за дезинформација, односно намерно фалсификувана, лажна вест. Пред појавата на брзи начи на комуникации и можности за проверка, во печатот кај непотврденит вести на крајот на текстот се додавала ознака n.t., според латинскиот израз non testatum непроверено. Има повеќе теории за тоа како настанал терминот новинаска патка. Најпозната е дека во германскиот весник Келнише цајтунг уредникот на слагачот му диктирал непроверен текст. Според тогашната практика, уредникот на крај рекол и ен-те мислејќи на латинскиот n.t., што слагачот го запишал какао ...

                                               

Радио

Радиото е безжичен пренос на сигнали по пат на модулација на електромагнетни бранови, со фреквенција под видливата светлина. Електромагнетно зрачење патува по пат на осцилација на електромагнетните полиња, преку воздухот, во вакуум и во вселената. Информацијата која се носи на амплитудата на фреквенцијата. Кога радио брановите ќе поминат низ проводник, осцилациските полиња индуцираат наизменична струја во проводникот. Ова може да биде детектирано и пренесено во звук.

                                               

Телевизија

Телевизија е насекаде познат телекомуникациски медиум за испраќање и примање слики, тие можат да бидат и монохроматски или во боја, обично овиее слики се придружени со звук. "Телевизија" може да се однесува и на направата која се користи за гледање телевизија, телевизорот. Зборот доаѓа од помешано латински и грчки, што значи "далекувид": грчки tele, далеку, и латински visio, вид. Постои аналогна и дигитална телевизија.

                                               

Теорија на интерфејсот (книга)

Теорија на интерфејсот е книга на српскиот теоретичар на медиуми, историчар на филмот и режисер Олег Јекниќ објавена во 2014 година. Книгата ги разгледува прашањата кои се актуелни во современата теорија на медиуми: што е интерфејс и која му је улогата во комуникацијата; што е медиум; каква е разликата помеѓу медиумот и интерфејсот, и во каков однос се наоѓаат тие. Во неа е даден историско-аналитички преглед на концептот на интерфејсот, од античките мислители до модерните филозофи и теоретичари, како што се Имануел Кант, Анри Бергсон, Морис Мерло-Понти, Маршал Маклуан, Џејмс Џером Гибсон, ...

                                     

ⓘ Медиуми

  • Масовни медиуми често само медиуми или јавни гласила - поим кој најчесто се користи за да се означи оној дел од медиумите кои допираат до многу голема
  • Друштвени медиуми - алатки и платформи кои луѓето ги користат на интернет за да споделуваат мислења, искуства, погледи и било какви други информации едни
  • Оптимизација на друштвени медиуми SMO е употребата на голем број продажни места и заедници за да генерираат публицитет на зголемување на свеста на производите
  • Маркетинг на друштвени медиуми е употребата на платформи на друштвените медиуми и мрежните места за промоција на производ или услуга. Иако термините е - маркетинг
  • Нови медиуми е термин што ја опишува појавата на дигитални, компјутеризирани, или мрежни информатички и комуникациски технологии кон крајот на XX век
  • Поврзаноста помеѓу користењето на дигитални медиуми и менталното здравје се тема на студија на многу истражувачи - претежно психолози, социолози, антрополози
  • Уметност во нови медиуми е жанр што опфаќа уметнички дела создадени со користење на технологии на нови медиуми вклучително дигитална уметност, компјутерска
  • Медиуми предводени од младите се секој создаден, испланиран, спроведен и рефлектиран напор од младите во форма на медиуми вклучувајќи мрежни места, весници
  • Медиум за пренос множина медиуми за пренос е материјална супстанца цврста, течна, гас, или плазма што може да пренесува енергетски бранови. На пример
Радио Слободна Европа
                                               

Радио Слободна Европа

Радио Слободна Европа / Радио Слобода - приватна, непрофитна, меѓународна мултимедијална радиодифузна корпорација, финансирана преку грант од Конгресот на САД, преку Агенцијата за глобални медиуми. Медиумот служи како слободен про-демократски печат во земјите каде што "слободниот проток на информации е или забранет од властите или не е целосно развиен".

Users also searched:

...
...
...